Offentlig kørsel

|08.05.2018

Sydtrafik vil have arbejdsklausuler

Sydtrafik følger Midttrafik og indfører løn- og arbejdsvilkår i kommende udbud.


Sydtrafik følger nu trop efter Midttrafik, der i sidste måned valgte at indføre arbejdsklausuler. Dette sker på baggrund af at ændringen i taxiloven på overenskomstområdet for nye tilladelser, der betyder at trafikselskaberne på flex- og specialkørsel står med tilladelsestyper, hvor der gælder forskellige krav for vognmanden. Denne forskel i krav til løn og arbejdsvilkår giver potentielt en konkurrencemæssig ulighed mellem nye og gamle tilladelser, som nu også Sydtrafik, som ordregiver, føler sig forpligtet til at udligne.

Derfor har Sydtrafik på deres seneste bestyrelsesmøde besluttet, at der i kontrakterne om flextrafik indføres krav til løn – og arbejdsvilkår, som følger bestemmelserne i den nye taxilov. Altså at kravet indført i taxilovens § 10 via kontrakten udbredes til også at omfatte leverandører, der kører med en gyldig gammel tilladelse. Der stilles samme krav til underleverandører. Derved stilles alle vognmænd lige, uanset hvilke type tilladelse, den erhvervsmæssige transport baserer sig på.

Af beslutningsreferatet fremgår det endvidere, ”At Sydtrafik, ved mistanke om at kravet ikke overholdes, kan bede om dokumentation for leverandørens og eventuelle underleverandørers overholdes af kravet”.

Ros fra Dansk Taxi Råd
Dansk Taxi Råds nyvalgte formand Torben Kirketerp, der også er formand i Esbjerg Taxa, glæder sig over beslutningen. ”Jeg er utroligt glad for denne beslutning, da det er noget vi har råbt på i flere år. Det er derfor glædeligt, at vi nu også har fået det sidste trafikselskab med. ’Næste ben’ er at sikre, at den annoncerede kontrol også bliver ført ud i livet, så der kommer handling bag ordene. Kun ved effektiv kontrol kan vi sikre fair og lige vilkår for alle leverandører

Læs mere her i referatet fra Sydtrafiks sidste bestyrelsesmøde.