syn

|02.09.2020

Suspendering af synsfrister ophørt

Grundet coronakrisen blev alle frister fastsat i synsloven suspenderet. Denne suspendering er nu ophørt, så nu skal køretøjs-ejere igen følge de frister, der bliver fastsat af Færdselsstyrelsen


Den tidligere suspendering af fristerne på synsområdet ophørte pr. 31. august 2020. Suspenderingen blev iværksat fra 15/3-2020 til og med 31/8 2020 på grund af coronakrisen.
Derfor skal du som køretøjsejer/bruger igen efterleve de frister, der fastsættes af Færdselsstyrelsen om at få køretøjet synet og godkendt eller afmeldt.

Du vil få bøder og kan risikere, din nummerplade bliver inddraget, hvis du ikke efterlever disse frister.

Færdselsstyrelsen har opfordret synshallerne til at foretage en række initiativer for at forebygge smitte, herunder bl.a. brug af engangshandsker, rengøring af udstyr benyttet under synet, anvendelse af mundbind anbefales både til synsmedarbejderen og fremstilleren af køretøjet, hvis der er hyppig eller længerevarende ansigt til ansigt-kontakt samt afspritning af hvert enkelt køretøj efter det afsluttede syn.

Læs mere her: https://www.fstyr.dk/da/Lister/Nyheder/Nyheder/2020/09/Suspenderingen-af-fristerne-p%C3%A5-synsomraadet-ophoerte-pr-31-august-2020