28.05.2024

Succesfuldt nordisk busbranchemøde i Aalborg

I sidste uge var Dansk PersonTransport vært for det nordiske busbranchemøde i Aalborg, hvor repræsentanter fra vores søsterorganisationer i de nordiske lande samledes for at diskutere fælles udfordringer og løsninger i busbranchen.


Mødet, som bar præg af frugtbare diskussioner og deling af erfaringer, blev indledt med en varm velkomst af Dansk PersonTransports adm. direktør, Michael Nielsen, som var vært for mødet.

Et af mødets helt store samtaleemner var præsentationen af Danmarks første fuldskala BRT-system, PlusBus, i Aalborg, som bliver betjent af Tide Bus.

Deltagerne fik mulighed for at afprøve det nye bussystem og blev imponerede over, hvordan den velstrukturerede infrastruktur med moderne elbusser fungerede og har været med til at forbedre rejseoplevelsen markant for de mange borgere, der hver dag gør brug af busserne. Der var enighed om, at PlusBus tjener som et stærkt forbillede for fremtidige kollektive transportprojekter i hele Norden.

Der var også tid til et møde hos Nordjyllands Trafikselskab, hvor bl.a. den aktuelle debat om fremtidens kollektive transport blev vendt.

I DPT er vi glade for det tætte samarbejde, vi har med de andre organisationer i de nordiske lande. Det styrker ikke kun samarbejdet på tværs af landegrænserne, men bidrager også til erfaringsudveksling og inspiration, som kan understøtte udviklingen af mere bæredygtige og effektive løsninger i busbranchen.