miljøzone

|04.06.2020

Stramning af miljøzoneregler vedtaget

I dag blev stramningen af miljøzonereglerne vedtaget. Der har hersket forvirring siden slutningen af maj, hvor miljøzonekommunerne sendte et brev ud, inden lovgivningen var blevet vedtaget. Her er de regler, der gælder


Folketinget har i dag, 4. juni 2020, vedtaget en stramning af miljøzonereglerne. Stramningen er på den ene side en forenkling, der fjerner datogrænsen for adgang til miljøzonerne, og en fremrykning af ikrafttrædelsesdatoen for kravet om Euro 6-busser.
Miljøzonekommunerne har i slutningen af maj sendt brev ud til alle køretøjsejere, som i mange tilfælde har forvirret mere, end de har afklaret, da lovgivningen ikke var endeligt vedtaget endnu. De regler, der gælder, er følgende:

  • juli 2020 er der kun adgang til miljøzonerne for Euro 5, Euro 6 og busser med partikelfilter
  • januar 2022 er kun adgang til miljøzonerne for Euro 6 og busser med partikelfilter

Dansk PersonTransport har kæmpet hårdt for at få fjernet datogrænsen, så de for tidligt fødte Euro 5-busser også ville kunne køre i miljøzonerne frem til 2022. En af konsekvenserne af at gå fra en datogrænse til Euronorm er, at samtidig med at de gamle Euro 5-busser fra før 1. oktober 2009 kan køre i zonerne, er der lukket for de ’nye’ Euro 5-busser, som er indregistreret efter 1. januar 2014.

I brevet fra miljøzonekommunerne nævnes en ny datogrænse 1. januar 2015. Det har i praksis kun betydning for de sent indregistrerede Euro 5-busser, da alle Euro 6-busser har fabriksmonteret partikelfilter og dermed kan køre i miljøzonerne uanset første indregistreringsdato.

Dansk PersonTransport har i høringsfasen indtrængende bedt miljøminister Lea Wermelin om at forlænge muligheden for at køre med Euro 5-busser, da særligt turistbusbranchen er hårdt ramt af coronakrisen og har svært ved at foretage nye investeringer i busser på nuværende tidspunkt. Ministeren har imidlertid ikke været lydhør for vores forslag, men har blot henvist til mulighederne for at søge dispensation i en begrænset periode.