10.11.2022

Stor tilslutning til informationsmøde om den nye kontrol af arbejdstid

DPT havde sat sine medlemmer i Kreds 1 og 2 i stævne på Korning Kro til en snak om den nye kontrol af arbejdstid.


Den 21. maj 2022 trådte nye regler i kraft om kontrol af chauffører og selvstændige vognmænds arbejdstid. Reglerne gælder inden for bus- og godsområdet.

De nye regler betyder, at det er politiet og Færdselsstyrelsen, der nu kontrollerer for eksempel chaufførers ugentlige arbejdstid, pauser og omfanget af natarbejde, og som kan udstede bøder til både vognmænd og chauffører, hvis reglerne overskrides.

De første seks måneder er det blevet besluttet, at kontrollen skal være vejledende, og det er derfor først fra den 21. november 2022, at vognmænd og chauffører kan risikere at få en bøde, hvis de overtræder reglerne.

På Korning Kro kom Færdselsstyrelsen forbi, og fortalte om, hvad der er op og ned i de nye regler, hvad der vil blive lagt vægt på i myndighedernes kontrol, og hvilke krav der fremover vil blive stillet til chauffører og vognmænd.

Vi fik også besøg af Carl Peter og Hans fra Tungvognsspecialisten, som kunne vise deres løsninger til, hvordan virksomhederne lettest muligt skan sikre, at de lever op til myndighedernes krav.

Der var stor spørgelyst og interesse blandt de fremmødte. Der har været sagt og skrevet meget om den nye kontrol, og det har skabt noget usikkerhed i branchen. De mange skriverier skyldes blandt andet, at der tidligere blev lagt op til, at politiet og Færdselsstyrelsen skulle føre en langt mere nidkær kontrol med arbejdstiden.

På mødet fik vognmændene dog vished for, at de værste tidsler er blevet fjernet.

Derfor bliver det nu sådan, at politiet kun vil føre kontrol med pausebestemmelsen i vejsidekontrollen, ligesom det kun er, hvis der konstateres flere eller alvorlige overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne, at der vil kunne ske en kontrol af arbejdstiden i Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol. Samtidig er der indført en række såkaldte ”sanktionstolerencegrænser”, som sikrer, at det kun er alvorlige eller meget alvorlige overtrædelser af reglerne, som udløser en bøde.

Er du medlem af Dansk PersonTransport kan du læse mere om den nye kontrol af arbejdstid her