01.09.2022

Stor nyhed afhjælper chaufførmangel: dispensation fra sprogkrav ved køreprøve til bus

Fra dags dato dispenserer Færdselsstyrelsen fra kravet om aflæggelse af køreprøve på dansk, til erhvervsmæssig personbefordring.


I en periode med mangel på arbejdskraft, falder nyheden om muligheden for at aflægge køreprøve til erhvervsmæssigpersonbefordring på engelsk, på et tørt sted. Fra den 1. september 2022 vil det være muligt at vælge mellem enten at tage køreprøven til bus på dansk eller engelsk, dog fortsat uden tolk. Dette giver arbejdsgivere indenfor persontransport i Danmark mulighed for at rekruttere markant bredere end det tidligere har været tilfældet. Der er på nuværende tidspunkt tale om en generel dispensation fra Færdselsstyrelsen, men det forventes ifølge styrelsen, at kørekortbekendtgørelsen vil blive ændret fra den 1. januar 2023.

Læs hele færdselsstyrelsens udgivelse her.

Kontakt til Færdselsstyrelsen
Tlf.: 72 21 88 99