07.06.2023

Stop besparelserne på skolebørnenes adgang til kulturlivet

Flere kommuner er begyndt at aflyse busture for skolebørn rundt om i landet på grund af besparelser. Det får Dansk PersonTransport til at rette henvendelse til kulturministeren.


Turistbusserne er en vigtig del af forsyningskæden til det danske kulturliv gennem de såkaldte ekskursionsture for danske skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor skoleelever får adgang til de utallige kulturelle tilbud, som Danmark har at byde på.

Desværre er der lige nu flere og flere ture, der bliver aflyst, ligesom der ikke bliver booket nye ture, fordi kommunerne skal spare penge og prioriterer andre opgaver.

Dansk PersonTransport har derfor henvendt sig til kulturminister Jakob Engel-Schmidt og bedt ham om at gå ind i sagen for at sikre, at kommunerne ikke at foretager yderligere besparelser på ekskursionsturene.

Samtidig har vi opfordret til, at der på næste års Finanslov afsættes en pulje med midler specifikt til at opretholde ekskursionsturene.

Aflysning af ekskursionsture har negative konsekvenser ikke kun for busvognmændene, men også for de unges dannelse, når adgangen til kulturelle oplevelser bliver begrænset på den måde.

Det har også økonomiske konsekvenser for kulturlivet.

Museer, teatre og kulturelle begivenheder er afhængige af besøgende. Når ekskursionsture bliver skåret væk, betyder det færre besøgende og dermed mindre indtægt for disse institutioner.

Det er derfor helt afgørende, at kommunerne hurtigst muligt stopper deres besparelser og anerkender den betydning, som ekskursionsturene har i forsyningskæden til det danske kulturliv.

Se Dansk PersonTransports henvendelse til Jakob Engel-Schmidt her.

Vores sektorchef Jens Hvid Bang har også lavet et debatindlæg om sagen i kulturmonitor, som du kan læse her.