turisme

|17.04.2020

Støtte til dansk turisme: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbner pulje på 25 mio. til destinationer

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil bidrage til, at danske turistdestinationer står stærkt i kampen om turister efter coronakrisen. Derfor åbnes der en pulje på 25 mio. kr. målrettet dansk turisme. DPT opfordrer medlemmer til evt. at tage fat i deres turisme-samarbejdspartnere


Det er ingen nyhed, at dansk turisme lider under coronakrisen. Nyheden er, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i alt har øremærket 50 mio. kr. til turismeområdet i 2020. De første 25 mio. er nu klar til at virke for at skabe vækst og jobs inden for kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervs- og mødeturisme over hele landet. De resterende 25 mio. kr. er afsat til landsdækkende indsatser, efter Danmark er åbnet igen.

Af de 25 mio. kr., der altså er i spil nu, er de 15 mio. målrettet destinationsselskaber til projekter inden for blandt andet grøn og bæredygtig turisme, udviklingen af lokale, stedbundne turismeprodukter og fortsat konsolidering af destinationsselskaberne. De resterende 10 mio. kr. er målrettet projekter inden for lokal og tværgående turisme, herunder destinationsudvikling i ø-kommuner.

Puljen kan også søges af andre aktører end destinationsselskaber. Også her kan søges inden for alle seks strategiske fokusområder i åben konkurrence. Dansk PersonTransport opfordrer relevante medlemmer til at tage fat i deres turisme-samarbejdspartnere for at se, om det er muligt at indgå i projekter, der kvalificerer til midler fra puljen.

Målet er, at midlerne skal ud til turismeerhvervet så hurtigt som muligt, så derfor er ansøgningsfristen allerede i midten af maj. Tanken er, at pengene skal nå ud til projekterne inden sommerferien.

For at læse flere detaljer og om, hvordan man søger, klik her