Offentlig kørsel

|16.12.2019

Stikprøvekontrol i Movias flextrafik viser lovende takter

Movia har de senere år skærpet kontrollen med løn- og arbejdsvilkår hos de private vognmænd, der kører flextrafik for trafikselskabet. Stikprøvekontrollerne i 2019 afslører en positiv udvikling.


Movias kontrolpanels skærpede kontrol med løn- og arbejdsvilkår hos de private operatører, der kører flextrafik for Movia, maler et tydeligt billede. Der er fortsat fejl at rette op på, men for første år viser kontrollen en positiv udvikling med færre og mindre alvorlige udfordringer end de foregående år.

Movia udbyder kørslen til private vognmænd, og Movia er som virksomhed optaget af, at der sikres ordentlige løn- og arbejdsforhold for medarbejderne hos de mange private operatører i den forbindelse. I samarbejde med arbejdsmarkedets parter nedsatte Movia derfor i 2017 et kontrolpanel, der vurderer stikprøver-kontroller blandt Movias operatører, og rådgiver Movia om løn- og arbejdsvilkår hos de private vognmænd. I 2019 har kontrolpanelet gennemgået stikprøver fra i alt 45 operatører, hvor Movia har indhentet relevant dokumentation fra operatørerne, som f.eks. ansættelseskontrakter og seneste tre måneders lønsedler for chaufførerne. Stikprøverne fordeler sig på 20 ordinære stikprøvekontroller, seks opfølgende stikprøver fra 2018, en enkelt opfølgende stikprøve fra 2017, samt 18 stikprøvekontroller af underleverandører til de vognmænd, der er udtaget i de ordinære stikprøvekontroller.

Resultaterne fra stikprøvekontrollerne fra 2019 viser, at 41 af stikprøvekontrollerne er afsluttede, enten med det samme eller efter vognmændene har rettet op på mindre fejl og mangler. 4 stikprøvekontroller er fortsat åbne – her er operatørerne i gang med at rette op, og det forventes, at stikprøvekontrollerne kan afsluttes inden årets udgang.