05.04.2024

Stigning i antal taxier siden liberaliseringen af taxiloven

Nye tal viser, at antallet af taxier er steget med 16 procent i Danmark siden 2018.


Tal fra Danmarks Statistik viser en stigning i antallet af taxier på landsplan siden liberaliseringen af taxiloven i 2018. Til trods for et fald i antallet af taxier under covid-19-pandemien, er antallet af taxier steget med i alt 16 procent.

Samtidig er det væsentligt at fremhæve, at Danmarks Statistiks tal angiver antallet af taxier baseret på, hvor ejeren er bosat, og ikke nødvendigvis hvor taxierne opererer henne.

Det nuancerer det billede, som ofte fremlægges i debatter om taxidækningen. Her bliver tallene desværre ofte brugt til at indikere et fald i antallet af taxier i landdistrikterne.

Det kan man slet ikke udlede fra tallene, som eksempelvis viser, at der er registreret seks gange så mange taxier i Odense sammenlignet med Aarhus. Det kan tilskrives, at Nordfyns Finans har sit hovedsæde i Odense, og de står for leasing af taxier over hele landet. Et lignende forhold ses i Hvidovre, hvor der er betydeligt flere taxier registreret end i Frederiksberg. Her kan det forklares med, at Santander, et andet stort leasingselskab, er hjemmehørende i kommunen.

På samme måde viser statistikken, at der er tre gange så mange taxier i Hjørring som i Gentofte og mere end ti gange så mange i Ringkøbing-Skjern som i Dragør.

Det er ærgerligt, at tallene bliver misfortolket til at give et fejlagtigt billede af taxidækningen i Danmark, mener Dansk PersonTransport:

– Vi kan konstatere, at antallet af taxier stiger i Danmark. Det spiller godt sammen med, at vi også oplever en stigning i antallet af kørselskontorer på landsplan og i landdistrikterne, og vi ser en stigende interesse for at drive taxivirksomhed. Det er ærgerligt, at tallene bliver misforstået i debatten, og det ville være godt, hvis vi havde mere retvisende tal for taxiernes reelle kørsel, udtaler Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk PersonTransport, og fortsætter

– Selvom det går i den rigtige retning, er der stadig plads til forbedring. Vi har foreslået en række tiltag til regeringens ekspertudvalg for fremtidens kollektive mobilitet, som kan styrke taxidækningen, så det håber vi da på, at regeringen vil tage med i sin kommende evaluering af taxiloven.

Dansk PersonTransports forslag omhandler bl.a. en bedre integration af taxier i trafikselskabernes flextrafik for at øge kapacitetsudnyttelsen og forbedre kørselsgrundlaget for taxikørsel, især i landdistrikterne.

– Derudover ser vi lokale initiativer, der har fokus på en bedre taxibetjening. Senest har Dantaxi på Bornholm i samarbejde med Horesta udarbejdet en række gode råd for bestilling af taxi til restaurant- og hotelgæsterne på Bornholm, slutter Trine Wollenberg.