11.03.2022

Stigende brændstofpriser kalder på politisk handling

Persontransportbranchen er hårdt ramt af de stigende brændstofpriser og der er behov for, at politikerne ikke blot fokuserer på den almindelige danskers økonomi, men også på den del af erhvervslivet der lever af at befordre mennesker.


I Dansk PersonTransport får vi dagligt henvendelser fra medlemmer, der er presset af de stigende brændstofpriser og som kan se virksomhedens beskedne overskud forsvinde. Henvendelserne kommer fra alle sektorer; busvognmanden, taxibranchen og flextransporten. I dag koster en liter diesel 17,69 kr./l og den er således steget med næsten 40 % siden årsskiftet. Det kan mærkes i en vognmandsforretning, hvor brændstof næst efter lønninger, er den største omkostning.

Derfor er der også brug for politisk handling. I Dansk PersonTransport arbejder vi på flere løsninger, hvor en af dem er fjernelse af afgifter på diesel. ”Vi mener, at den danske stat skal se på nedsættelse af afgifterne på diesel for den erhvervsmæssige persontransport, som vil forbedre vilkårene for branchen” siger adm. direktør i DPT Michael Nielsen ”Sikkert er det, at branchen har brug for hjælp til at overleve endnu en krise” fortsætter Michael Nielsen.