25.09.2023

Status på nordisk brancheforeningsmøde 2023

Dansk PersonTransport, repræsenteret ved administrerende direktør Michael Nielsen, har været til nordisk brancheforeningsmøde. Her får du en status på mødet:


Repræsentanter for persontransporten i Sverige, Norge, Island og Danmark mødtes tidligere på måneden til nordisk brancheforeningsmøde, hvor Dansk PersonTransport i sagens natur var med som repræsentant for Danmark.

Mødets mest presserende emne var chaufførmangel, og hvad der skal til før, at unge chauffører kan køre i lande med samme aldersgrænse.

Derudover blev det drøftet, hvordan vi som brancheforeninger bedst muligt kan være med til at sikre, at de nuværende danske og islandske cabotagevejledninger bibeholdes, samt hvordan lignende ordninger kan implementeres i både Sverige og Norge.

Slutteligt gjorde vi status på den grønne omstilling og den kollektive transports rolle i denne. Også her er Danmark et foregangsland.