07.09.2022

Stærk interesse for fremkommelighed

Der er stor interesse blandt kommunerne for busfremkommelighed. I hvert fald slår pengene i Trafikstyrelsens pulje ikke til i 1. ansøgningsrunde, hvor 15 ansøgere fra både by og land har gode projekter klar.


I alt er der ansøgt om næsten 79,5 mio. kr. i alt til de 15 projekter, der spænder fra 150.000 kr. op til 21,8 mio. kr. Projekterne omfatter busterminaler, signalregulering, forbedring af stoppesteder, busbaner og BRT-inspirerede tiltag. Det vil gøre det svært for Trafikstyrelsen og forligspartierne bag puljen at prioritere. “Vi kender ikke ansøgningerne i detaljen, men de ser alle ud til at have fat i nogle meget væsentlige problemstillinger. Det er bekymrende, hvis der ikke kommer fuld fart og opbakning fra staten til at styrke bussernes fremkommelighed i alle de dele af landet, hvor kommunerne har viljen, interessen og mulighederne,” vurderer Lasse Repsholt, sektorchef i Dansk PersonTransport.

Der er 14 kommuner og et trafikselskab der har ansøgt og projekterne fordeler sig efter kommunetype således;

  • Landkommuner, 1 med to ansøgninger – Brønderslev
  • Oplandskommuner, 3 – Assens, Fredensborg og Holbæk
  • Provinsbykommuner, 6 – Viborg, Slagelse, Køge, Hillerød, Helsingør og Esbjerg
  • Storbykommuner, 3 – Aarhus, Aalborg og Odense
  • Trafikselskab, 1 – Sydtrafik

Der er stor bredde i både ansøgerfelt og emner. “Normalt forbinder vi jo busfremkommelighed med et behov, der skal løses i hovedstadsområdet og i de største byer, men ansøgningerne vidner om, at det er relevant mange steder. Det er også helt i tråd med anbefalingerne i Dansk PersonTransport kampagne Bus22+, hvor vi bl.a. fremhæver, at den kollektive trafik skal styrkes med en bred pallette af virkemidler og, at nogle beslutninger skal tages i dag – f.eks. om etablering af infrastruktur – for, at vi kan få glæde af det i fremtiden,” afslutter Lasse Repsholt.

Projekterne bliver nu vurderet af Trafikstyrelsen inden den endelige afgørelse i forligskredsen om tildeling af tilskud. Vurderingen af ansøgningerne sker ud fra en række kriterier defineret ved puljens etablering.

Partierne bag puljen afgør i løbet af efteråret, hvilke af de ansøgte projekter der gives tilskud.

Læs mere her:

Om puljerne.

Om Bus22+