Taxikørsel

|14.11.2018

Spørgsmål om ventetid på chaufførkort

Bjarne Laustsen (S) efterspørger hurtigere ekspeditionstid på ansøgninger om chaufførkort.


Som tidligere beskrevet i Dansk Taxi Råds nyhedsbrev er sagsbehandlingstiden for behandling af ansøgninger til chaufførkort meget lang i øjeblikket. En situation der har fået Bjarne Laustsen (S), der er næstformand i Folketingets Beskæftigelsesudvalg, til under Folketingets spørgetime at spørge Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), hvad ministeren agter at foretage sig så ledige, der f.eks. har erhvervet sig et chaufførkort, ikke skal vente op til 3 måneder før at Færdselsstyrelsen kan godkende papirerne?

Ministeren kunne i spørgetiden oplyse, at Færdselsstyrelsen med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden inden for nogle måneder, fra 12 uger til 8 uger, har fået tilført ekstra administrative og juridiske ressourcer fra andre områder til sagsbehandling på taxiområdet, men at det er en tidskrævende proces at tjekke sundhedstilstand og vandel m.v. Bjarne Laustsen (S) kvitterede for ministerens svar, men problematiserede samtidig, at en nedbringelse af sagsbehandlingstiden fra 12 til 8 uger ikke er tilstrækkelig ambitiøst, når det handler om ledige der hurtigt skal fra passiv til aktiv beskæftigelse. Det fik Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) til at pointere over for Bjarne Laustsen (S), at han kan takke sit eget parti for den administrativt krævende behandlingsproces. Ministeren henviste til, at det eneste krav for at køre taxi i regeringens udspil til en ny taxilov var, at chaufførerne skulle have et kørekort, hvorefter resten skulle være op til det enkelte taxiselskab. En bemærkning der fik Bjarne Laustsen (S) til at anklage ministeren for ikke at have styr på tredelingen af magten med henvisning til, at det er Folketinget der vedtager lovene, mens det er regeringen der har ansvaret for at være den udøvende magt, der forvalter lovene.

Indslaget kan ses ca. 60 min inde i onsdags spørgetime: https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20181/salen/19.aspx?as=1#pv.