Taxikørsel

|09.11.2017

Spørgsmål og svar om ny taxilov

Der er mange spørgsmål til den kommende taxilov. Dansk Taxi Råd har samlet en række Q & A's.


Q:  Hvornår gælder den nye taxilov fra?

A : Selvom lovforslaget er en udmøntning af en aftale om taxiloven, der blev indgået den 9. februar 2017, skal lovforslaget formelt igennem 3 lovbehandlinger i Folketinget før loven officielt er vedtaget og dermed kan omsættes til gældende lov. Da der er tale om erhvervsrettet lovgivning, har ministeren opfordret til, at lovforslaget senest vedtages fire uger før den 1. januar 2018, hvor det foreslås, at forslaget skal træde i kraft.

Q: Hvornår kan jeg ansøge om en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport?

A : Når loven er trådt i kraft, kan man ansøge om en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport ved at indgive en ansøgning til Trafik –,Bygge- og Boligstyrelsen. Ansøgningen skal ske digitalt. For at være en kvalificeret ansøger, skal ansøgeren jf. lovforslaget opfylde følgende: 1) Opfylde vandelskrav, 2) Ikke have gæld til det offentlige og 3) Opfylde kapitalkrav på 40.000 kroner for første tilladelse og 20.000 kroner pr. efterfølgende tilladelse.

Q: Kan jeg få en tilladelse, når loven træder i kraft 1.januar 2018, hvis jeg opfylder kravene?

A: Måske, i overgangsperioden er antallet af tilladelser begrænset til 500 årligt. I overgangsperioden vil de blive uddelt hen over året, således at der vil blive udstedt 125 tilladelser pr. kvartal. Det må forventes, at der vil være mange ansøgere til de 500 årlige tilladelser i overgangsperioden, hvilket betyder at udvælgelsen af de virksomheder, der får tilladelserne, vil ske ved lodtrækning blandt de kvalificerede ansøgere. Hver ansøger kan max søge om 20 tilladelser pr. gang.

Q: Hvad hvis min nuværende taxitilladelse udløber inden 1. januar 2018, hvor den nye taxilov træder i kraft?

A: Du skal have din tilladelse fornyet hos den kommune, der har udstedt tilladelsen. Ansøgning om tilladelser udstedt i henhold til de gældende regler i den nuværende taxilov, som er modtaget af en myndighed inden udgangen af 2017, kan indtil den 1. marts 2018 imødekommes, såfremt ansøgeren opfylder betingelserne.

Q: Hvilke overvejelser skal jeg gøre mig, hvis jeg allerede har en taxi-tilladelse?

A : De tilladelser, der er udstedt i medfør af den gældende taxilov, er meddelt for et givent tidsrum (max. 10 år) og de forbliver som udgangspunkt i kraft indtil de udløber. Fordelene ved at ombytte en taxitilladelse til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport er, at den nye tilladelse ikke er underlagt en geografisk begrænsning, og tilladelsen kan således benyttes i hele landet. Du har ligeledes mulighed for at drive tilladelsen i selskabsform.

For at kunne benytte en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport til taxikørsel skal du have indgået en aftale med et kørselskontor, idet det kun er kørselskontorer (efter nye regler), der må sælge taxikørsel beroende på en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport. Det vil derfor være afgørende for, om en ombytning af taxitilladelse er interessant, at der hurtigst muligt efter lovens ikrafttræden bliver oprettet et kørselskontor, du kan blive optaget i og har lyst til at komme ind under, idet de nye tilladelser ikke kan benyttes til at køre taxikørsel for et bestillingskontor i henhold til den nuværende taxilov.

Q: Skal jeg forny mit erhvervskørekort, selv om jeg ikke skal bruge det i fremtiden?

A: Ja. Indtil ny lov træder i kraft gælder nugældende lovgivning og udløber dit erhvervskørekort inden ny lov træder i kraft, skal du forny det efter gældende regler. Det samme gælder, hvis dit førerkort udløber.

Q: Skal jeg have det nye chaufførkort eller kan jeg bruge mit nuværende førerkort?

A: Dit nuværende førerkort er gyldig for den periode, som det er udstedt for og kan anvendes under ny taxilov. Der vil være krav om, at det skal medbringes i bilen og placeres synligt for passageren.

Q: Kan jeg anvende min nuværende taxitilladelse til at køre uden for mit geografiske område (kommunegrænsen), når de geografiske grænser ophæves ved ny taxilov.

A: Nej, for en tilladelse udstedt efter nugældende taxilov gælder nuværende regler om geografisk afgræsning, maksimaltakster m.v. En vognmand med taxitilladelse i fx Roskilde kan således ikke køre til København og få ture.

Q: Jeg har en tilladelse til offentlig servicetrafik (OST-tilladelse). Kan jeg, når ny taxilov træder i kraft anvende den til taxikørsel.

A: Nej. En OST-tilladelse kan ikke anvendes til taxikørsel. Den kan, som udgangspunkt heller ikke konverteres til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, da det alene er muligt med taxitilladelser. Ønsker du at udføre taxikørsel, skal du således søge om en ny tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.