Turistkørsel

|02.01.2016

Splitmoms til blandet rute- og turistkørsel

Det er ofte oplagt at benytte turistbusser til rutekørsel. Det er helt lovligt, men det giver bogholderen en ekstra opgave i forhold til momsregnskabet. Læs om de vigtigste faldgruber i forhold til tilladelser, moms og afgifter her.


1. Tilladelserne
For enhver rutekørsel skal der foreligge en rutetilladelse med undtagelse af den rutekørsel, trafikselskaberne udfører. Med mindre du udfører rutekørsel for et trafikselskab, skal du derfor være i besiddelse af en kopi af den rutetilladelse, der ligger til grund for din rutekørsel. Du skal sikre dig, at den rutekørsel, du udfører stemmer overens med tilladelsen. Herunder køreplan, ruteføring, stoppesteder med videre. SKAT forlanger dokumentation for rutekørslen i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for moms.

2. Ingen salgsmoms
Rutekørslen er momsfri. Du skal derfor ikke opkræve moms for den transportydelse, du sælger til din kunde.

3. Ingen fradragsret for købsmoms
Da kørslen er momsfri, har du modsætningsvis heller ikke fradragsret for den købsmoms, du afholder i forbindelse med rutekørslen. Momsen på omkostninger til broafgifter kan eksempelvis ikke fratrækkes.

4. Reduceret momsfradrag for turistbussens købspris
Når en turistbus delvist anvendes til rutekørsel, kan man ikke længere foretage fuldt fradrag for købsmomsen for anskaffelsen. Inden for de første 5 år af bussens levetid skal du derfor delvist tilbagebetale den købsmoms, du har foretaget fradrag for, hvis turistbussen ikke længere udelukkende anvendes til turistbuskørsel.

5. Reduceret momsfradrag for omkostninger til turistbussens drift og vedligeholdelse
I det øjeblik turistbussen benyttes til momsfri rutekørsel, har du ikke længere fuld fradragsret for købsmomsen til bussens drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Den købsmoms, du betaler for brændstof, dæk, reservedele, værkstedsregninger med mere, kan ikke længere fratrækkes 100%. Du skal i stedet beregne et delvist (reduceret) momsfradrag for købsmomsen.

6. Der skal betales lønsumsafgift
For de lønomkostninger, der kan henføres til den momsfrie rutekørsel, skal der betales lønsumsafgift. Lønsumsafgiften udgør 4,12% af afgiftsgrundlaget. Afgiftsgrundlaget er i store træk den udbetalte løn til chaufførerne, herunder forskellige tillæg, pension, personalegoder med mere.

Hvis du er i tvivl om, hvordan disse ting skal håndteres, er det en god idé at kontakte en revisor for råd og vejledning.

Du kan også læse SKAT’s egen vejledning til delvist momsfradrag og lønsumsafgift i busvirksomheder i Busmagasinet 4/2013.