09.02.2023

Sørg for chaufførens udsyn i bussen

Dansk PersonTransport havde i dag (torsdag) et uformelt og konstruktivt møde med Rigspolitiets Færdselssektion om udsynet fra førerpladsen i busserne i den kollektive trafik.


Som bekendt er busserne i den kollektive bustrafik udstyret med diverse nødvendigt udstyr for at betjene kunderne: Billetteringsudstyr, rejsekortterminaler, dankortterminaler og så videre. Det er vigtigt, at dette udstyr bliver anbragt, så det ikke forhindrer førerens direkte udsyn. På mødet deltog politiets landsdækkende enhed for operativ dyrevelfærd og tungvogn (LEODT), den fagansvarlige for politiets bremseprøvestand (TCØ), repræsentanter fra to busselskaber – Keolis og Arriva – samt Dansk PersonTransports sekretariat.

Mødet var en god anledning til at udveksle erfaringer og synspunkter og først og fremmest komme med fælles løsninger på, hvordan man sikrer chaufførens udsyn fra førerpladsen.

På baggrund af mødets drøftelser og konklusioner vil Danske PersonTransport udarbejde en vejledning om montering af eksternt udstyr som skal gøre det lettere for busselskaber, trafikselskaber og montører at montere udstyret på den bedst mulige måde.

Tak til Keolis Naverland for godt værtskab og til alle for gode drøftelser.

 

Fakta: Hvad siger reglerne? (Detailforskrifter for motorkøretøjer)

10.03 Udsyn, ruder m.v.

10.03.001 Generelle bestemmelser

(1) Motordrevet køretøj skal være således indrettet, at der fra førerpladsen er fornødent, direkte udsyn fremad og til siderne.

(2) Motordrevet køretøj skal være forsynet med anordninger til renholdelse af eventuel forrude.

10.03.002 Synsfelt

(1) Der må ikke i førerens direkte synsfelt fremad og til siderne være anbragt genstande, der reducerer udsynet unødigt.