25.04.2023

Ny vejledning: Sørg for chaufførens udsyn i bussen

Dansk PersonTransport havde tidligere på året et uformelt og konstruktivt møde med politiet om udsynet fra førerpladsen i busserne i den kollektive trafik. En ny vejledning skal sikre at billet- og rejsekortudstyr m.m. ikke installeres, så det hindrer chaufførernes udsyn i busserne.


Som bekendt er busserne i den kollektive bustrafik udstyret med diverse nødvendigt udstyr for at betjene kunderne: Billetteringsudstyr, rejsekortterminaler, dankortterminaler og så videre. Det er vigtigt, at dette udstyr bliver anbragt, så det ikke forhindrer førerens direkte udsyn. På at møde tidligere på året deltog politiets landsdækkende enhed for operativ dyrevelfærd og tungvogn (LEODT), den fagansvarlige for politiets bremseprøvestand (TCØ), repræsentanter fra to busselskaber – Keolis og Arriva – samt Dansk PersonTransports sekretariat.

Mødet var en god anledning til at udveksle erfaringer og synspunkter og først og fremmest komme med fælles løsninger på, hvordan man sikrer chaufførens udsyn fra førerpladsen.

På baggrund af mødets drøftelser og konklusioner har Danske PersonTransport udarbejdet en vejledning om montering af eksternt udstyr som skal gøre det lettere for busselskaber, trafikselskaber og montører at montere udstyret på den bedst mulige måde.

Du kan downloade vejledningen her. Vejledning Udsyn fra førersædet i rutebusser Version 1 – 17.03.2023