17.09.2018

Sociale klausuler er stadig relevante

3F har fået rådgivningsvirksomheden COWI til at vurdere operatørernes omkostninger forbundet med flextrafikkens forskellige overenskomster. Undersøgelsen indikerer et klart behov for fortsat og udvidet brug af sociale klausuler i flextrafikken.


Rapporten fra 3F falder på et tørt sted i en tid, hvor løndumping i flextrafikken og den nye taxilovs bestemmelser om overenskomster til stadighed er et varmt emne. Der er nemlig i øjeblikket meget opmærksomhed om trafikselskabernes evne til at håndtere tilbudspriser, der indikerer løndumping, og at sociale klausuler på området ikke overholdes.

Kortlægningen er i høj grad relevant
En gennemgang af de tilbudspriser, der blev givet i forbindelse med udbuddet af flextrafik i Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus (2016) indikerer et betragteligt gab mellem det omkostningsniveau, COWI har beregnet som dækkende ud fra en række lovpligtige overenskomster, og det faktiske prisniveau. Gennemsnitstilbudsprisen på kørsel med vogntype 2 og 3 var i 2016 på 268 kr. og 53 % af de afgivne tilbud lå under dette niveau.

For liftvogne (vogntype 5 og 6) er tilbudspriserne afgivet med et gennemsnit på 331 kr. i timen, og 68 % af de afgivne tilbud ligger under det interval på 354 kr. til 368 kr., der ifølge COWI giver omkostningsdækning for liftkøretøjer. Det er derfor stadigvæk relevant for trafikselskaberne at følge op i forhold til de tilbud, de modtager på flextrafik for at sikre, at der aflønnes i overensstemmelse med lov om taxikørsel og sociale klausuler.

Læs hele artiklen fra Busmagasinet her.