Offentlig kørsel

|26.06.2019

Social dumping og grøn omstilling på dagsordenen for ny regering

Det står nu endegyldigt fast, at det bliver en socialdemokratisk mindretalsregering, der kommer til at lede landet den kommende periode. Den politiske aftale om regeringen lægger op til en øget indsats mod social dumping samt flere klimainitiativer til transportsektoren, og det kommer til at påvirke bus- og taxibranchen.


Efter 20 dages forhandling blev det ved midnatstid tirsdag den 25. juni en realitet, at Mette Frederiksen (S) bliver ny statsminister i en socialdemokratisk mindretalsregering med opbakning fra SF, De Radikale og Enhedslisten. I samme ombæring blev en aftale om regeringen offentliggjort, hvori planerne for den nye regering beskrives.

Fokus på grøn omstilling af transportsektoren
Aftalen fastslår, at regeringen vil sætte fart på omstillingen af transportsektoren og gøre den mere klimavenlig gennem en grøn mobilitetsplan. Samtidig nævnes det, at regeringen i høj grad vil inddrage interessenter, såsom interesseorganisationer som Dansk PersonTransport i dette arbejde. Konkret nævnes der flere initiativer, der skal sikre en grøn omstilling og sørge for, at der kommer flere elbiler på vejene, herunder:

  • Miljøzonerne skal skærpes, og der skal stoppes for salg af alle nye diesel- og benzinbiler fra 2030.
  • Det undersøges, om kommissionen for grøn omstilling af personbiler kan fremrykke sit arbejde, så den endelige rapportering ligger færdig i 2020. Dernæst skal der hurtigst muligt indgås en politisk aftale for at sikre tryghed for branchen og bilejerne samt ro om den grønne omstilling.
  • Regeringen vil forhandle en aftale om infrastruktur, så klima- og miljøsyn i langt højere grad indgår. Dette vil bl.a. medføre investeringer i den kollektive transport.

Dansk PersonTransport glædes over, at den kollektive trafik kan se frem til investeringer og hilser de grønne initiativer velkommen. Samtidig appellerer foreningen dog til, at de grønne initiativer implementeres i en form, som er økonomisk forsvarlig overfor virksomhederne i bus- og taxibranchen.

“Der er ingen tvivl om, at de nuværende klima- og miljøproblemer, som vi står overfor skal løses, og bus- og taxibranchen vil gerne gå forrest i den grønne omstilling af transportsektoren. Derfor stiller foreningen sig naturligvis bag ambitionerne om at sikre en grøn omstilling af transportområdet,” lyder det fra adm. direktør i Dansk PersonTransport Michael Nielsen, som fortsætter:

“Vi vil dog samtidig appellere til, at man i den konkrete udarbejdelse af disse initiativer tager højde for de virksomheder, der befinder sig i branchen og sørger for, at initiativerne er økonomisk ansvarlige. Vi har alle interesse i at løse de aktuelle problemer, men for at vi kan bevare en sund bus- og taxikørsel landet over, må der nødvendigvis tages højde for, at virksomhederne skal kunne følge med. Ellers risikerer vi kun at forsinke den grønne omstilling og sætte mobiliteten på spil. Vi håber derfor, at regeringen vil gøre alvor af deres ambition om at inddrage interessenter, så vi kan skabe grønne og holdbare løsninger på transportområdet.”

Også bekæmpelsen af social dumping prioriteres
I aftalen lægger regeringen også vægt på, at indsatsen mod social dumping skal intensiveres. Dette skal foregå gennem en bred indsats og en fastholdelse af en stærk fælles myndighedsindsats. Derudover skal der gennemføres flere kontroller og straffene for at bruge illegal arbejdskraft skal skærpes.

Dansk PersonTransport har længe påpeget de omfattende problemer med social dumping i bus- og taxibranchen, der både viser sig ved stigningen i antallet af udenlandske busser, der kører mere eller mindre permanent i landet uden at betale moms og til ringe arbejdsvilkår samt de mange kinesertaxier, der kører rundt i landets gader. Derfor glæder det foreningen, at der er politisk vilje til at bekæmpe disse problemer.

“Regeringens prioritering af at løse de aktuelle problemer med social dumping er glædelig, men også meget tiltrængt. Både bus- og taxibranchen plages i høj grad af social dumping, og derfor er det påkrævet, at regeringen sætter ind med en hårdhændet indsats. Politisk vilje er én ting – en anden ting er at omsætte det til konkrete tiltag, der har mærkbar effekt. Foreningen vil arbejde hårdt for at tanke bliver til virkelighed og bistå med al den hjælp vi kan tilbyde, både i forhold til at afgive høringssvar, men også gennem analyser og andre aktiviteter, der skal belyse problemernes størrelse og karakter,” udtaler Michael Nielsen.