09.06.2022

Snart gælder taxilovens § 10 også for gamle tilladelser

Den 1. juli ændres kravet om løn- og ansættelsesvilkår, sådan at taxilovens § 10 også gælder for tilladelser udstedt efter den gamle taxilov.


Indtil nu har taxilovens § 10 alene omfattet tilladelsesindehavere med nye tilladelser, altså tilladelse til erhvervsmæssig persontransport udstedt efter nugældende taxilov, men fra 1. juli udvides bestemmelsen til også at gælde for tilladelser udstedt efter den gamle taxilov. Det betyder, at vognmænd der stadig udfører taxikørsel, OST-kørsel m.v. på en tilladelse udstedt efter den tidligere taxilov også skal aflønne sine ansatte efter samme regler som vognmænd, der kører på nye tilladelser.

Af taxilovens § 10 fremgår, at en indehaver af en tilladelse skal følge de bestemmelser, der sikrer de ansatte løn, herunder særlige ydelser, samt arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem der gælder i henhold til en kollektive overenskomst indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark.

Færdselsstyrelsen har på taxilov.dk angivet, at fem overenskomster lever op til kravene i taxilovens § 10. Man kan finde de fem overenskomster her: https://taxilov.dk/Loen_og_arbejdsvilkaar

Som en del af taxievalueringen i 2021 blev det aftalt, at der skal udarbejdes en vejledning til taxilovens § 10, som Færdselsstyrelsen har under udarbejdelse.

Der er ikke krav om, at virksomhederne skal være medlem af en arbejdsgiverforening og heller ikke krav om, at chaufførerne skal være medlem af en fagforening.