Taxikørsel

|01.02.2018

Skærpet bødeniveau i ny taxilov

Bødeniveauet for overtrædelse af bestemmelser i den nye taxilov er blevet hævet væsentligt i forhold til den gamle lov.


Bødeniveauet for overtrædelse af bestemmelser i den nye taxilov er blevet hævet væsentligt i forhold til den gamle lov. Mindre alvorlige overtrædelser straffes fremover med bøde på 5.000 kr., mens alvorlige overtrædelser straffes med bøde på 15.000 kr., og meget alvorlige overtrædelser straffes med bøde på 35.000 kr.

Arten af alvorlige overtrædelser, der straffes med bøde på 15.000 kr. gælder bl.a. manglende kameraovervågning i taxien, mens arten af mindre alvorlige overtrædelser, der straffes med bøde på 5.000 kr. bl.a. gælder, hvis tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring er ikke medbragt i taxien. Af alvorlige overtrædelser gælder bl.a. piratkørsel (kørsel uden tilladelse til erhvervsmæssig persontransport eller uden om et kørselskontor), hvor bødeniveauet bliver hævet fra 4000 kroner til 35.000 kroner.

Den øgede bødetakst for piratkørsel glæder direktøren i Dansk Taxi Råd, Trine Wollenberg, der håber, at de større bøder vil have en afskrækkende effekt. ”De bøder, vi har set tidligere, har været ret ubetydelige. Med de nye takster, er det tydeligt, at man fra politisk side har valgt at tage problemet alvorligt, og sende et klart signal om, at det har konsekvenser, hvis man kører pirattaxi”.

Du kan få overblik over de skærpede bødetakster her.