Taxikørsel

|05.06.2019

Sjette lodtrækning om taxitilladelser er gennemført

Færdselsstyrelsen har gennemført sjette lodtrækning om taxitilladelser, hvor der er uddelt 125 tilladelser og 100 ansøgninger er blevet udtrukket til venteliste. Til næste lodtrækning reserveres op til 50 tilladelser til ansøgere, som vil anvende tilladelsen til kørsel med en nulemissionsbil.


Den sjette lodtrækning om taxitilladelser er gennemført, og der var endnu en gang stor rift om de 125 tilladelser, der var sat på højkant. Færdselsstyrelsen meddeler, at de modtog ansøgninger fra 2.556 virksomheder om i alt 44.174 tilladelser.

Inden for en uge fra dags dato får alle ansøgere besked om resultatet via en mail fra Færdselsstyrelsen. Herefter begynder styrelsen at behandle de udtrukne ansøgninger. Det forventes, at ansøgningerne er færdigbehandlet inden for otte uger.

Udover de 125 tilladelser der blev uddelt, er 100 ansøgninger blevet udtrukket til venteliste. Disse ansøgninger kan enten blive aktiveret, hvis en eller flere af de udtrukne ansøgninger bliver trukket tilbage, eller hvis en eller flere af de udtrukne virksomheder ikke opfylder de krav, der er fastsat i taxilovgivningen.

Nulemissionsbiler tilgodeses til fremtidige lodtrækninger
Den 1. juli træder ny lovgivning i kraft, hvilket betyder, at der til de fremtidige kvartalvise lodtrækninger om taxitilladelser vil være reserveret op til 50 tilladelser til ansøgere, som vil anvende tilladelsen til kørsel med en nulemissionsbil.

Næste lodtrækning er planlagt til at finde sted den 29. august 2019. Ansøgningsperioden er planmæssig fastsat til 1. juli – 18. august. På grund af lovændringen forventer Færdselsstyrelsen, at der vil være ændringer til ansøgningsprocessen. Der kan derfor også være mindre ændringer til ansøgningsperioden og datoen for afholdelse af næste lodtrækning. Ændringer vil fremgå af www.taxilov.dk.