Offentlig kørsel

|21.12.2018

Sidste ønskeliste fra Danske Busvognmænd

Den 24. december nærmer sig og i julens anledning har Danske Busvognmænd lavet en ønskeliste til det kommende år.


Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd fusionerer 1. januar 2019 og bliver til Dansk PersonTransport. Dette markerer starten på en ny tid såvel som en ny hjemmeside, www.danskpersontransport.dk. I en af foreningens sidste nyheder under navnet Danske Busvognmænd afleverer vi hermed en sidste ønskeliste inden jul. Listen er spækket med ønsker, som vi kommer til at arbejde videre med i den nye forening under vante rammer.

  • En reel ligestilling af toget og bussen ved fortsat at give de samme rabatter til studerende, pensionister og børn. Danskerne bør have lov til at vælge frit, hvilke transportformer der passer dem bedst.
  • Stadig en ny fjernbusterminal. Trods de gode intentioner har staten endnu ikke givet deres endelige ord på, at en fjernbusterminal bliver en realitet. Det her er et problem, der skulle have være løst for LANG tid siden!
  • Løn- og arbejdsvilkår bør indskrives i alle offentlige udbud og sikre overensstemmelse med § 10 i taxiloven, der definerer, at arbejdsgivere med EP-tilladelse skal følge de kollektive overenskomster indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark.
  • Ministeren skal stoppe social dumping blandt udenlandske busser i København. Transportministeren bør, i et forhåbentligt bredt samarbejde i Folketinget, hurtigst muligt få gjort noget konkret for at stoppe de hundredvis af udenlandske busser, der opererer mere eller mindre permanent i Danmark.
  • Politikerne skal have øjnene op for de mange fordele, der er ved brugen af BRT i Danmark. De skal også lade stationsnærhedsprincippet gælde for BRT (og ikke kun tog), så kommuner har mulighed for at lave attraktiv byudvikling omkring BRT-stationer. Og så skal anlæg af BRT-løsninger rundt omkring i landet have samme mulighed for medfinansiering af staten som tog og metro. BRT er fremtidens kollektive trafik!

God jul og godt nytår til alle i branchen!