Offentlig kørsel

|21.10.2014

Selekrav skærpes

Der er kommet nye krav ved eftermontering af sikkerhedsseler i busser. Kontrollen og dokumentationen af seleforankringen for de eftermonterede sikkerhedsseler skærpes.


Som varslet i transportministerens 10-punktsplan for børns sikkerhed i busserne er der nu kommet et skærpelse af de krav Trafikstyrelsen (og dermed synsvirksomhederne) stiller ved godkendelse af eftermonterede sikkerhedsseler i busser.

Skærpelsen består i, at hvor der før kunne laves et ingeniørmæssigt skøn af de eftermonterede sikkerhedsseler og deres forankring, skal der nu foreligge en udtalelse fra bilfabrikanten eller et godkendt prøvningslaboratorium. Denne udtalelse skal være baseret på enten foretagne prøvninger eller beregninger.

Bemærk at disse nye regler er relevante for eftermontering af sikkerhedsseler i busser indregistreret før den 1. oktober 1999. Alle nyere busser skal selvfølgelig leve op til de originale krav til seler og seleforankringer, der var gældende ved bussens indregistrering.

Fremover skal det i øvrigt tydeligt registreres i synsregistret om en bus er godkendt med sikkerhedsseler. Det betyder, at ved førstkommende syn efter den 1. november 2014 skal det for den enkelte bus registreres, at den er godkendt med eftermonterede sikkerhedsseler. Derudover vil antallet af siddepladser og ståpladser fremover bliver kontrolleret ved synet.

De nye regler fremgår af den nye Vejledning om syn af køretøjer, der træder i kraft den 1. november 2014. Se afsnit 10.02.001 (punkt 6).

Vejledning om syn af køretøjer er at finde på Trafikstyrelsens hjemmeside.