25.03.2022

Sektorerne i DPT styrkes

Medlemmerne i DPT har på en netop afholdt generalforsamling besluttet at styrke sektorerne og samtidig nedlægge kredsbestyrelserne. Kredsene fastholdes med årlige kredsgeneralforsamlinger, hvor sektormedlemmerne vælges.


Det politiske arbejde foregår i de fire sektorer og derfor bør vi styrke dem og sikre bredde i sektorerne, så vi kan blive endnu stærkere som brancheorganisation, sådan lød det fra landsformand John Bergholdt, da han præsenterede hovedbestyrelsen forslag til ændring af struktur i DPT. Medlemmerne kvitterede med at bakke forslaget op, hvor ændringerne vil træde i kraft til førstkommende kredsgeneralforsamling i 2023.

På årsmødet blev John Bergholdt også genvalgt som landsformand for en to-årig periode. Formanden takkede for valget og ikke mindst det gode samarbejde, der er medlemmerne imellem og med foreningen. ”Der er god opbakning til foreningen og den opbakning skal vi fastholde” sagde John Bergholdt bl.a. i sin beretning.

Årsmødet blev åbnet med en videohilsen fra Transportminister Trine Bramsen, hvor ministeren kvitterede for det gode samarbejde med branchen. Hun pegede i sin hilsen på de store udfordringer branchen står over for og håbede, at udfordringerne kunne løses i fællesskab.

Dansk PersonTransports årsmøde løber til lørdag kl. 13 på Hotel Marienlyst i Helsingør.