Offentlig kørsel

|09.12.2016

Sektorer med visioner for busbranchen

Alle tre sektorer i Danske Busvognmænd har i løbet af den forgangne uge afholdt møde. Her blev det bl.a. besluttet at udarbejde en 2022-plan for turistbusbranchen.


Alle tre sektorer i Danske Busvognmænd har i løbet af den forgangne uge afholdt møde.

2022-plan for turistbusbranchen
På turistsektormødet 8. december blev det besluttet, at Danske Busvognmænds sekretariat skal udarbejde en Vision 2022 for turistbussen. Hvor er markedet på vej hen? skal der satses og videreudvikles på de nære turistområder? Er det kørsel for rejsearrangører og fjernbuskørsel, der er fremtiden? Hvad er der af digitale muligheder? Resultatet af vores undersøgelser, Vision 2022, planlægger vi at præsentere på en workshop i efteråret 2017.

På mødet var der også besøg af nu tidligere transportminister Hans Christian Schmidt, som gjorde status på sin tid som transportminister. Bestyrelsen benyttede samtidig lejligheden til at takke Hans Christian Schmidt for hans store indsats for at forbedre busvognmændenes vilkår, blandt andet i forhold til justeringer på bøderne for køre- og hviletidsovertrædelser, som er sendt i høring.

En standard hvor alle kan være med
I handicapsektoren lagde man stenen til den branchestandard som skal vejlede kommunerne i hensigtsmæssige udbud for specialkørslen. Det er sektorens mål at både store som små vognmænd skal kunne se sig selv i de standarder, branchen selv mener de offentlige udbud bør leve op til. Man diskuterede også hvilke praktiske spørgsmål der skal afklares såfremt en ny taxilov indfører universaltilladelser. Her bør Danske Busvognmænd arbejde for at bustilladelsen kan bruge til så meget slags kørsel som muligt.

Staten bør medfinansiere
I rutesektoren blev det besluttet at Danske Busvognmænd skal arbejde for at staten prioriterer investeringer (medfinansiering) i bussernes infrastruktur – navnlig BRT, busfremkommelighed og IT – og at der ses på finansieringen af den regionale, kollektive bustrafik, således at bloktilskud ikke er øremærket jernbanespor. Danske Busvognmænd gennemfører fortsat temadage om bl.a. tildelingsmodeller, virksomhedsoverdragelse, køre- og hviletid samt disruptions (MaaS, Uber, Gomore) i den kollektive bustrafik. Slutteligt skal Danske Busvognmænd også synliggøre mulighederne og fordelene ved de forskellige former for ny teknologi og drivmidler.