24.10.2018

Samråd om arbejdsmiljø hos taxichauffører

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil have undersøgelse af taxichaufførers arbejdsmiljø.


Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har i dag været i samråd om træthedsproblemer for danske taxichauffører på baggrund af en undersøgelse fra Det Nordiske Transportarbejderforbund.

Forud for det åbne samråd havde beskæftigelsesudvalget, efter ønske fra Christian Juhl (EL) og Karsten Hønge (SF), bedt beskæftigelsesministeren svare på, hvad ministeren mener om, at danske taxichauffører har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 56 timer og at mange taxichauffører føler sig trætte, hvilket er en risikofaktor for trafiksikkerheden. Hertil havde udvalget bedt ministeren redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil iværksætte for, at arbejdsgiverne i taxabranchen overholder arbejdsmiljø- og arbejdstidsreglerne.

Under samrådet blev ministeren også bedt om, at svare på, om ministeren vil tage initiativ til at iværksætte en undersøgelse, der belyser træthedsproblemer for taxichauffører, som det er belyst for eksempelvis lastbilchauffører. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) gjorde det allerede indledningsvis under samrådet klart, at det er et område, der fortjener politisk opmærksomhed, og at han ser med stor alvor på potentielle afledte træthedsproblemer i taxibranchen, der kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko. Derfor meddelte ministeren, at han gerne vil iværksætte en undersøgelse, der kan kortlægge problemets omfang, og dermed opnå et bedre beslutningsgrundlag for at bedømme nødvendigheden af evt. politiske indgreb. Ministeren vurderede, at en sådan undersøgelse kunne ligge klar i slutningen af indeværende folketingssamling.

Reglerne om arbejdstid gælder ikke for vognmænd
Ministeren gennemgik i forbindelse med samrådet de forskellige direkte og indirekte lovregler og reguleringer, der regulerer taxichaufførernes arbejdsmiljø og arbejdstid. Herunder 48 timers reglen, der skal regulere arbejdstiden, men som ifølge ministeren ikke gælder for selvstændige taxichauffører (vognmænd der selv sidder bag rattet) hvilket, som ministeren pointerede, jo er gældende for en dels vedkommende i taxibranchen. Ministeren gjorde det endvidere klart, at 48 timers reglens bestemmelser kun er gældende såfremt, der ikke findes kollektive overenskomster på området, der sikrer medarbejderne de samme direktivmæssige rettigheder som arbejdstager.

Se hele samrådet her omkring 53 min. inde i klippet.