08.01.2024

Samkørsel må ikke ende i en ny Uber-sag

Dansk PersonTransports adm. direktør Michael Nielsen skriver om samkørsel i Avisen Danmark


Nedenstående indlæg af Michael Nielsen, adm. direktør i Dansk PersonTransport er bragt i Avisen Danmark:

I dag er danskernes bilforbrug større end nogensinde. Aldrig har vi brugt så mange penge på biler, og der forventes at komme endnu flere biler på vejene i de kommende år. Det betyder øget trængsel på vejene og mindre fremkommelighed i byerne.

Samtidig er den kollektive transport presset af manglende politiske prioriteringer, og stigende energipriser har gjort driften af den dyrere. Det har blandt andet ført til rutelukninger og færre afgange. Det kalder på politiske løsninger, hvis det hele ikke skal sande helt til i de kommende år.

Her ser mange samkørsel som det store dyr i åbenbaringen, som både kan modvirke trængsel og være en løsning på den kollektive transports udfordringer – især i de tyndt befolkede områder.

Det billede er naturligvis en smule fortegnet, og udfordringerne opstår, når flere parter, herunder Danske Regioner og Trafikselskaberne i Danmark vil udvikle samkørsel i en retning, som skævvrider grænserne mellem privat og kollektiv transport. Her risikerer samkørsel nemlig at kannibalisere den kollektive transport i stedet for at blive et supplement til den.

Lad os starte med at slå fast, at i Dansk PersonTransport mener vi, at samkørsel er både vigtig og fornuftig. Vores medlemmer leverer samkørsel i bus og delekørsel i taxi hver eneste dag, og både vi – og de etablerede samkørselstjenester – har et fælles mål om, at der skal færre private biler på vejene. Det er godt.

Men det er ikke den type samkørsel, som der bliver diskuteret. Det er i stedet en ny type betalt samkørsel, som handler om, at en privat bilist skal kunne tjene penge på samkørsel, og at trafikselskaberne med offentlige midler skal kunne købe sæder i en privat bil, uanset om bilen kører med samkørsels passagerer eller ej.

Her er der brug for at nuancere debatten, og man skylder at inddrage, hvilke konsekvenser denne type samkørsel vil få for den eksisterende kollektive transport.

Vi har nemlig set den type af samkørsel, som blandt andet Danske Regioner nyligt har forslået før i Danmark. Dengang hed det Uber, som netop slog sig op på at være en deletjeneste, hvor man kunne udnytte bilkapaciteten bedre ved, at privatpersoner i private biler udførte kørsel mod betaling.

Dengang slæbte Uber et spor af manglende skattebetalinger og socialt bedrageri efter sig, og Uber endte med at trække sig fra det danske marked. Ikke fordi de blev forbudt, men fordi de skulle leve op til de samme krav som resten af den professionelle transportbranche skal.

Den grundlæggende præmis for den kollektive transport er nemlig, at den varetages af professionelle aktører, som bruger uddannede chauffører, som arbejder under ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Hvis man kører bus-, flex-, eller taxikørsel i Danmark, er der en række regler og love, man skal overholde for at sikre trafiksikkerheden, passagernes sikkerhed og forsyningssikkerheden for borgerne.

Det er den grundlæggende præmis, som man bliver nødt til at bevare, når man vil udvikle koncepter som samkørsel. Ellers skaber man ulige konkurrence, lavere grad af sikkerhed, og man risikerer at underminere hele det nuværende kollektive transportsystem.

Vi bør i stedet fokusere på, hvordan vi kan styrke den eksisterende kollektive transport og for eksempel få taxierne til at spille en større rolle, end de gør i dag. En balanceret tilgang, hvor både private og offentlige interesser arbejder sammen, er nøglen til et sikkert, effektivt og bæredygtigt transportsystem, som er til gavn for passagerne.

Samkørsel, som vi kender det i dag, virker og er i vækst uden indblanding eller offentlig finansiering fra staten eller kommunerne – lad os da fortsætte ad den vej.

Læs hele indlægget i Avisen Danmark her