30.01.2024

Samarbejde har skabt succes for Ærø’s kollektive transportmodel

På Ærø har man haft stor succes med at gøre den kollektive bustransport gratis.


Ærø Kommune har udviklet en unik og succesrig kollektiv transportmodel baseret på et tæt samarbejde mellem kommunen og den lokale vognmand, Jesper Bus samtidig med, at Ærø Kommune er sit eget trafikselskab. Det er et partnerskab, som er afgørende for at forstå historien bag Ærøs store succes med indførsel af gratis busser, som både øens beboere og turister har omfavnet.

På IDA’s Konference om Fremtidens Transport den 29. januar 2024 delte Ærøs borgmester Peter Hansted Ø-kommunens erfaringer med gratis kollektiv bustransport, hvor passagertallet er steget fra 50.000 om året i 2016 til imponerende 250.000 nu. Selvom kommunens udgifter er fordoblet, anerkender borgmesteren, at det har været en værdifuld investering i mobiliteten på Ærø.

Ærø er unik med sine 88 kvadratkilometer og godt 6.000 indbyggere, hvilket betyder, at ikke alle aspekter af deres transportmodel kan overføres direkte til resten af landet. Men borgmester Peter Hansteds overvejelser om bussens rolle i lokalsamfundet, lave billetpriser, faste køreplaner og et tæt samarbejde mellem trafikselskabet/Ærø og busselskabet kan tjene som inspiration til løsninger i andre landdistrikter, hvor den kollektiv transport er udfordret.

Mens mange taler om en decideret krise inden for den kollektive bustransport i landdistrikterne, så er fortællingen på Ærø den stik modsatte. Bussen er blevet rygraden i den lokale mobilitet og viser vejen for, hvordan samarbejde og en visionær tilgang kan forbedre den kollektive transport.