Turistkørsel

|04.01.2013

Salg af øl og vand i bussen

SKAT har sendt orienterende skrivelse til chauffører, der sælger øl og vand i bussen.


SKAT har sendt en orienterende skrivelse til flere medlemmer af Danske Busvognmænd stilet til chaufførerne i de pågældende virksomheder.

Under overskriften “Sælger du øl og sodavand i bussen?” opridser SKAT skriver blandt andet:

  • Salg af drikkevarer i Danmark er momspligtigt. Det betyder, at hvis du sælger drikkevarer i bussen, skal du som udgangspunkt momsregistreres og opkræve moms af alt, hvad du sælger.
  • Et eventuelt overskud er skattepligtigt. Du skal selv skrive overskuddet på din selvangivelse.
  • I Danmark må du ikke sælge øl og sodavand mv., der er købt i udlandet, eksempelvis i Tyskland, med mindre du desuden:
  1. betaler ølafgift og sodavandsafgift (mineralvandsafgift)
  2. er tilmeldt Dansk Retursystem og har sat pantmærker på drikkevarerne. Det kan du se mere om på www.dansk-retursystem.dk.

SKAT opfordrer herefter til, at man som chauffør tager kontakt til SKAT på 72 22 18 18, hvis man har spørgsmål.

Vi opfatter SKAT’s skrivelse som en nyttig og praktisk påmindelse og skal opfordre jer alle til orientere jer om reglerne og ikke mindst gøre jeres chauffører opmærksomme på dem i det omfang, de sælger øl og sodavand i bussen.

En god idé kan være at præcisere i jeres personalehåndbog, at chaufføren kan stå for salg af øl og vand i bussen på eget initiativ og, at chaufføren har ansvaret for at de releveante love og regler love overholdes i den forbindelse – herunder regler om indkomstbeskatning, moms og punktafgifter.

Endelig kan vi supplere SKAT’s skrivelse med at oplyse, at hvis det momspligtige salg ikke overstiger 50.000,- indenfor en 12-måneders periode, er man ikke forpligtet til at lade sig momsregistrere.

Spørgsmål eller kommentarer til ovenstående kan rettes til chefkonsulent Lasse Repsholt.