17.09.2018

SafeNcare: “Vi skaber fordele for selvstændige vognmænd gennem volumen”

I virksomheden SafeNcare har man specialiseret sig i at udlicitere og servicere selvkørende vognmænd i flextrafikken, hvilket bl.a. undtager firmaet for overenskomstkrav og arbejdsmiljøkontrol. Gevinsten for vognmanden er ifølge SafeNcare større rabataftaler, support på de svære områder og frihed som selvstændig.


Virksomheden SafeNcare så dagens lys tilbage i 2014. Dengang var det som en traditionel vognmandsvirksomhed, hvor man bød ind som operatør for flextrafikken og udførte kørslen med egne køretøjer og chauffører.

I 2017 valgte tre partnere i SafeNcare dog at omdanne virksomheden markant, og det har resulteret i en model, hvor SafeNcare ikke længere har nogen køretøjer i garagen, andet end de køretøjer, der bruges som reservevogne for de selvstændige vognmænd i akutte tilfælde. SafeNcare har selv flere OST-tilladelser, hvilket er en forudsætning for at byde ind på kontrakter hos trafikselskaberne, men i stedet for at udføre kørslen selv, udliciterer SafeNcare den kørsel, de har kontrakt på med trafikselskabet, til selvstændige vognmænd, som kører under SafeNcares paraply.

Volumen skaber fordele
”Vi stiller naturligvis samme krav til vores underleverandører, som trafikselskabet har stillet i kontrakten. Men ved at blive en del af samarbejdet med SafeNcare får de selvstændige vognmænd adgang til en lang række rabataftaler på f.eks. diesel, værksteder og en masse andre rabataftaler, som går direkte til vognmanden selv,” forklarer Bülent Karakoc.

Som en central del af forretningsmodellen står kontrakten med trafikselskabet naturligvis. Det er således SafeNcare, der står for kontakten med trafikselskabet og den jura og dialog, der hører med. ”I mine øjne hjælper vi de selvkørende vognmænd, som ikke har lyst til at beskæftige sig med den omfattende udbudsjura, der følger med afgivelsen af et tilbud. Vi står for den omfattende administration, mens vognmanden kan nyde sin selvstændighed og drive sin virksomhed, som han har lyst til,” udtaler Bülent Karakoc.

Skulle bilen bryde sammen står SafeNcare også til enhver tid til rådighed for vognmanden: ”Vi hjælper vognmanden med at finde en løsning, så han kan komme ud at køre, hvis han vil,” udtaler Bülent Karakoc. Skulle vognmanden blive syg eller trænge til en fridag, er det også SafeNcare, der tager sig af at finde en anden leverandør til kørslen, oplyser Bülent Karakoc.

SafeNcare: Overenskomster ikke en faktor
Bülent Karakoc medgiver, at SafeNcare med deres forretningsmodel ofte ikke er omfattet af f.eks. Fynbus’ lønklausuler i kontrakterne og overenskomstkrav i lovgivningen, da langt de fleste underleverandører består af selvkørende vognmænd. Men det er ifølge ham ikke det, der har været den drivende faktor i forretningen eller de priser, virksomheden byder ind med.

”Det har ikke været med tanke på overenskomster, at vi har startet denne forretningsmodel op. De skarpe priser, vi byder ind med, er et resultat af de fordelagtige rabataftaler og den effektive administration, vi kan stille til rådighed for vores underleverandører. Det giver kort sagt lavere omkostninger,” udtaler Bülent Karakoc og påpeger, at flere andre virksomheder i flextrafikken – som med ansatte chauffører er forpligtide af kontrakternes lønklausuler og lovgivningens overenskomstkrav – byder ind med priser på niveau med SafeNcare. Bülent Karakoc tilføjer, at SafeNcare er lige så interesseret som alle andre leverandører i et fair marked og forbedrede udbudsvilkår i flextrafikken.

”Vores dør er altid åben, og alle er velkomne til at besøge os. Vi og vores underleverandører har været igennem Fynbus’ kontroller på området og har intet at skjule. De har fået vores regnskaber og kunne konstatere en rentabel forretning, der overholdt udbudsbetingelserne,” beretter Bülent Karakoc og påpeger, at SafeNcare også har underleverandører, som har chauffører ansat, og som dermed naturligvis er omfattet af overenskomstklausuler og den tilhørende lovgivning.

”Vores forretningsmodel er en mulighed for nyopstartede vogn- mænd til at drive deres egen virksomhed i flextrafikken. Det er mennesker, der nyder den frihed livet som selvstændig giver og ikke nødvendigvis vil arbejde fuldtid. De selvkørende vognmænd hos SafeNcare har alle deres eget vognmandskursusbevis og deres egen OST-tilladelser tilknyttet deres egen virksomhed,” fortæller Bülent Karakoc og tilføjer, at man også har hjulpet flere ledige i gang med modellen.

SafeNcare arbejder i øjeblikket sammen med ca. 80 vognmænd i flextrafikken. Heraf er størstedelen selvkørende med ét køretøj i størrelsen M1. SafeNcare kører flextrafik for FynBus, Sydtrafik og Midttrafik.

Du kan læse mere om overenskomstforhold og selvkørende vognmænd i septemberudgaven af Busmagasinet via dette link.