28.08.2023

Afsæt 500 millioner til den kollektive transport, grøn omstilling og bedre rekruttering af seniorer på finansloven

Dansk PersonTransport foreslår i Altinget, at der afsættes 500 millioner kroner til sikring af den kollektive trafik, ligesom der bør afsættes midler til grøn omstilling og ladeinfrastruktur samt til styrkelse af mulighederne for at rekruttere seniorer.


Dansk PersonTransport adm. dir. Michael Nielsen sender i dag i Altinget tre konkrete forslag til regeringens finanslov, som snart er på trapperne.

  1. Sikring af den kollektive transport med 500 millioner kroner
  2. Midler til grøn omstilling og ladeinfrastruktur
  3. Styrkelse af rekruttering af seniorer

Sikring af den kollektive transport med 500 millioner kroner

Der bør afsættes 500 millioner til at sikre den kollektive bustrafik på finansloven i 2024, så vi kan få stoppet den nedadgående spiral af rutelukninger og forringet kollektiv transport til borgerne. Det er nemlig en bombe under sammenhængskraften i vores samfund.

Midler til grøn omstilling og ladeinfrastruktur

Turistbusserne, fjernbusserne og liftbusserne har nogle helt andre behov for opladning for eksempel tæt på turistattraktioner, i købstæderne og i de større byer, hvor turisterne skal sættes af og på og ved hospitaler, institutioner og skoler.

Derfor bør der finansloven afsættes en pulje til ladeinfrastruktur ved skoler, hospitaler og lokale attraktioner, så kommuner, forlystelsesparker, feriecentre og andre kan få støtte til at opstille ladeinfrastruktur til såvel de store som små busser, samtidigt med at man fortsætter med at støtte etablering af ladeinfrastruktur til taxierne og flexbilerne.

Derudover bør der etableres en pulje til at understøtte omstillingen af køretøjerne, som vognmændene kan søge.

Styrkelse af rekruttering af seniorer

Der bør laves en seniorordning, hvor man fjerner eller i det mindste kraftigt reducerer egenbetalingen for seniorer, der ønsker at blive eller bus- eller taxichauffører.

Det giver ingen mening, at særligt seniorer med lang videregående uddannelse skal betale så mange penge for at blive bus- eller taxichauffør.

De jo er færdige med deres karriere inden for det felt, som de oprindeligt uddannede sig til, og nu ønsker de at bidrage aktivt til samfundet ved at tage endnu en tørn som bus- eller taxichauffør.

Læs hele indlægget her.