Rutekørsel

|30.06.2017

Rutekørsel: Præcisering fra Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen har præciseret retningslinjerne for forståelse af køre- hviletidsområdet, når man udfører rutekørsel.


Præciseringen vedrører forståelsen af rutens længde (Er den over eller under 50 km?) i de tilfælde, hvor der er tale om kørsel på del af en strækning, der udgør en samlet rute. Bemærk at spørgsmålet om, hvorvidt kørsel på en delstrækning an en rute skal regnes som en selvstændig rute eller ej, beror på en konkret vurdering.

Læs Færdelsstyrelsens præcisering her.

Nyttige links:

Danske PersonTransport:  Rutekørsel under 50 km. Sådan gør jeg. (Kræver Log-in).