Rutekørsel

|21.10.2016

Rutekørsel og køre- og hviletid

Hvordan er det nu, man håndterer rutekørsel og køre- hviletid? Her er en kort opdatering.


Om ruten
Rutekørsel under 50 km er undtaget for køre- og hviletidsreglerne, men hvordan måler jeg rutens længde?

– Det er den faktisk kørte afstand (på kilometertælleren) mellem rutens endestationer. Tomkørsel til og fra rutens endestationer skal ikke regnes med, og er heller ikke omfattet af køre- og hviletidsreglerne, såfremt rutens længde er under 50 km.

Jeg udfører speciel rutekørsel, hvor jeg samler skolebørn op hjemme og kører dem til skole om morgenen. Modsat om eftermiddagen. Derfor er min rute ikke altid den samme. Er ruten undtaget?

– Efter Danske Busvognmænds opfattelse, er dette ikke til hinder for at benytte undtagelsesreglen. Du skal dog være sikker på – og konkret kunne dokumentere – at rutens længde ikke på noget tidspunkt overstiger 50 km.

Om kontrollen og dokumentationen
Hvilken dokumentation kræver myndighederne (Rigspolitiet og Færdselsstyrelsen), når jeg benytter undtagelsesreglen?

  1. Dokumentation for at der er tale om rutekørsel.
  2. Dokumentation for at ruten er under 50 km lang.
  3. Konkret dokumentation for – dag for dag – Hvilke chauffører har ført hvilket køretøjer, på hvilke ruter på hvilket tidspunkt?
  4. Eventuel dokumentation for rutens faste stoppesteder.

Om køretøjet
Hvornår er køretøjet undtaget fra kravet om kontrolapparat

– Når køretøjet (bussen) udelukkende benyttes til kørsel, der ikke er omfattet af køre- og hviletidsforordningen, skal der heller ikke være virksomt kontrolapparat.

Min bus har ikke kontrolapparat, da den normalvis kun benyttes til undtaget kørsel. Hvad gør jeg når, jeg skal flytte bussen, køre den til vask, syn eller på værksted?

– Den ekstra kørsel (flytning, vask, syn, reparation m.m.) kan også foretages som kørsel, der ikke er omfattet af køre- og hviletidsreglerne under forudsætning af, at føreren af bussen ikke er ansat som buschauffør i bussen, men derimod med andre opgaver (Mekaniker, pladsmand, vaskemand eller lignende). Bemærk i den forbindelse, at du på given foranledning skal kunne dokumentere, at den pågældende kørsel har fundet sted under disse forudsætninger.

Kontakt: Lasse Repsholt. Kontaktinformation fremgår af boksen til højre.