12.02.2019

Ringkøbing-Skjern Kommune


§ 1 I tidsrummet mellem kl. 21.00 – 06.00, må nedenstående køretøjer ikke parkeres eller henstilles på gade, vej, sti, plads, fortov og parkeringsplads – bortset fra på dertil indrettede pladser:
a) Biler med største totalvægt på over 3500 kg – dvs. lastbiler og busser m.v.

Ved parkering af de i stk. 1 pkt. a) nævnte køretøjer i det angivne tidsrum, henvises til de særligt afmærkede områder, hvor der kan parkeres frit døgnet rundt på eget ansvar.

Den fulde bekendtgørelse kan læses her.