Coronavirus

|06.01.2021

Restriktioner: Lynhurtig reaktion fra trafikselskaberne

Danmark blev underkastet nye restriktioner for at begrænse smittespredningen af COVID-19. Navnlig udbredelsen af ’den engelske variant’ vækker bekymring. Afstandskravet på 2 meter får stor betydning og trafikselskaberne har lynhurtigt forberedt de tiltag, der skal sikre overholdelsen i busserne.


Transportministeren har bedt trafikselskaberne om at opretholde driften i den kollektive trafik af hensyn til folk i kritiske funktioner og andre der er afhængige af den kollektive trafik. Transportvirksomhederne skal dog medtage så få passagerer, at passagererne ikke behøver at sidde direkte ved siden af hinanden eller direkte over for andre passagerer. Denne opgave har trafikselskaberne nu forberedt og i løbet af i dag føres den ud i livet i samarbejde med landets busoperatører.

  • I alle landets trafikselskaber reduceres kapaciteten i bussen til  50 pct. så der er sikret god afstand mellem passagererne.
  • Alle trafikselskaber skærper og forbedrer kommunikationen til passagererne om at vise hensyn og holde afstand.
  • Flere trafikselskaber opfordrer passagererne til IKKE at benytte fordørene og generelt undgå kontakt til chaufføren. F.eks. ved at undgå at købe kontantbilletter og i stedet at benytte digitale billetprodukter.
  • Et enkelt trafikselskab – Movia – afspærrer arealet omkring chaufføren, så fordøren ikke kan benyttes. Til gengæld skal chaufføren fortsat åbne og lukke dørene ved stoppestederne for at øge luftcirkulationen i bussen. Et tiltag der også mindsker smittespredning.

”Trafikselskaberne har reageret lynhurtigt på opfordringerne fra Transportministeren. Tilbage er selvfølgelig opgaven at få det ført ud i livet hos operatørerne og i driften, men med den rutine som operatørerne efterhånden har i at udmønte nye restriktioner i busserne, skal det nok blive løst,” siger Lasse Repsholt, sektorchef i Dansk PersonTransport.

”Trafikselskabernes initiativer viser klart, at der tages brede hensyn til både passagererne og chaufførerne i busserne. Det er vi meget tilfredse med. Forbrugerombudsmanden har tidligere på året pålagt trafikselskaberne at sikre muligheden for at købe kontante billetter hos chaufføren. Det vil blive undersøgt, om denne forpligtelse kan suspenderes midlertidigt i lyset af den aktuelle situation. Hvis det er tilfældet, kan trafikselskaberne tage yderligere tiltag for at sikre hensyn og afstand i busserne,” afslutter Lasse Repsholt.