Coronavirus

|08.04.2020

Regler og retningslinjer for befordring i busser og taxier under corona

Danmark vil efter påske så småt lukke op for institutioner, skolegang for de mindste m.m., og vi gengiver derfor de aktuelle retningslinjer for befordring i busser og taxier


Som statsministeren til det seneste pressemøde sagde, vil Danmark åbne gradvist op efter påske, hvis den positive tendens, Danmark har haft inden for spredning af smitte, fortsætter. Der åbnes onsdag 15. april for institutioner og skoler for børn op til femte klassetrin. Det betyder, at skovbørnehavebørn, skolebørn og lign. skal befordres frem og tilbage med offentlig kørsel.

For at undgå coronasmitte findes der retningslinjer for passagerer i busserne:

 • Alle busser (turistbusser, rutebusser, fjernbusser m.m.) følger regler og principper for kollektive transportmidler og er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet (max. 10 personer). Samme regler og principper gælder for taxier.
 • Alle busser (turistbusser, rutebusser, fjernbusser m.m.) skal samtidig følge myndighedernes anvisninger for befordring i kollektive transportmidler. Som er:

Begræns trængslen i de kollektive transportmidler

”Tag nødvendige initiativer for at sikre, at passagerer ikke står for tæt. Afhængigt af transportmidlet kan der være tale om at udvide kapaciteten eller indføre pladskrav eller undlade at tage flere passagerer med, end der er siddepladser i transportmidlet.”

 • Trafikselskaberne har håndteret ovennævnte retningslinjer på lidt forskellige måder afhængig af transportmidlet:
  1. Ved at begrænse antallet af passagerer til halvdelen af bussens passagerkapacitet, eller
  2. Ved at begrænse antallet af passagerer til antallet af siddepladser i bussen.
  3. DSB-tog: Ved at kræve pladsbillet. Det vil sige siddeplads til alle.

Busselskaber generelt bør håndtere passagerantallet efter tilsvarende retningslinjer.

Der vil komme særlige retningslinjer fra myndighederne, hvad angår social distancering og hygiejne i de genåbnede institutioner og skoler. Dansk PersonTransport følger med i udformningen af disse retningslinjer og supplerer og præciserer ovenstående, såfremt der er anledning hertil.

Derudover anbefaler vi, at I sikrer en fælles aftale/forståelse af dette med jeres kunder; d.v.s. de berørte institutioner, skoler og kommuner.

For taxi og minibus gælder følgende:

 • Taxier og minibusser kan som udgangspunkt følge en retningslinje, hvorefter køretøjet er halvt fyldt.
 • Det anbefales for taxier, at forsædet ikke benyttes