Turistkørsel

|22.05.2019

Regler for eksamenskørsel

Sæsonen for eksamenskørsel nærmer sig med hastige skridt. Derfor bringer Dansk PersonTransport en påmindelse om de gældende regler ved kørsel af denne art.


Eksamenskørsel omfatter kørsel for ungdomsuddannelser på minimum 2 år og går vanen tro vildt for sig. Derfor findes der bestemte regler for denne type kørsel, så færdselssikkerheden opretholdes. Da eksamenskørsel ikke længere kræver en tilladelse fra politiet, er den derimod lovlig, når betingelserne i bekendtgørelse for eksamenskørsel optog mv. er overholdt.

Nedenfor bringer foreningen en sammenfatning af de væsentligste regler på området, oplyst af Færdselsstyrelsen.

Godkendelse af køretøj
Køretøjer, der bliver anvendt til eksamenskørsel, skal være godkendt af en synsvirksomhed. Det betyder, at både bilen og eksamensindretningen skal godkendes. Begge godkendelser har hver en gyldighed på 1 år.

Som udbyder bør du være opmærksom på, at passagererne kan forlange at få synsrapport forevist forud for gennemførelsen af eksamenskørslen.

Forsikring
Ejeren af en bil, der bliver anvendt til eksamenskørsel, skal have tegnet forsikring, der dækker personskade på de befordrede passagerer.

Igen bør man som udbyder være opmærksom på, at passagererne kan forlange at få forsikringspolicen fremvist forud for gennemførslen af eksamenskørslen.

Fartgrænser
Der gælder særlige regler for lovlig hastigheden ved eksamenskørsel, der til enhver tid skal følges. Den gældende fartgrænse er 40 km/t i tættere bebygget område og 60 km/t uden for tættere bebygget område. Derudover er det ikke tilladt at køre eksamenskørslen på motorvej eller motortrafikvej.

Eksamenskørsel med veteranbiler
Køretøjer, der er registreret til veterankørsel, må gerne anvendes til eksamenskørsel.

Dieseldrevne veteranbiler skal ikke leve op til de samme krav som øvrige dieseldrevne biler i miljøzonerne (København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg). Detaljer om miljøzonekravene og mulighederne for dispensation kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Læs hele bekendtgørelsen for eksamenskørsel optog mv. her.