21.09.2023

Regioner skal i førersædet for mobilitet

Den regionale, kollektive transport i Region Midtjylland har lagt en hård periode bag sig med både passagernedgang som konsekvens af COVID19-krisen, store omkostningsstigninger i kølvandet på Ukraine-krigen, inflationen samt reduktioner og nedskæringer af det regionale serviceniveau.


Med initiativet ”Hvordan får vi flere til at stige på? Fælles om bæredygtige løsninger” har Region Midtjylland imidlertid sat sig i førersædet for udviklingen af den kollektive mobilitet i området. Ved tre møder samler regionen en række eksperter, politikere, brugere og andre interessenter indenfor den kollektive mobilitet for at komme til bunds i mulighederne. Dansk PersonTransport deltager på vegne af de mange medlemsvirksomheder, der i samarbejde med Midttrafik er med til at løse Midtjyllands behov for mobilitet.

”Det regionale perspektiv er ekstremt vigtigt. Cirka 40 % af danskernes transport foregår indenfor hjemkommunen og endnu 40 % indenfor regionens grænser. Hvordan den kollektive trafik tilrettelægges på regionalt niveau, har derfor stor betydning for kommunernes udvikling og danskernes mobilitet. Det er nødvendigt, at regionen drager ansvar for dette. I øjeblikket er det en hæmsko for den fremtidige udvikling, at regionerne har et begrænset økonomisk råderum og begrænsede muligheder for at prioritere den regionale trafik som en forudsætning for regional udvikling. Vi skeler også med bekymring til de meget store investeringer, der er gjort i letbanen ved Aarhus og de investeringer, der kan blive nødvendige for at opretholde den regionale togdrift. Det er vigtigt, at vi prioriterer rigtigt i den kommende tid, hvis ikke vi skal undergrave økonomien for en sund regional trafik i hele regionen,” mener Lasse Repsholt, der deltager i forummet for Dansk PersonTransport.

Han tilføjer:

”Når det er sagt, er vi meget glade for Regions Midtjyllands initiativ og ser frem til den fremtidige drøftelse i forummet med fokus på de muligheder og begrænsninger, vi arbejder under.”

Læs mere om forummet her