04.06.2024

Regeringens ekspertudvalg: Nu handler det om at samle aktørerne

Regeringens ekspertudvalg for kollektiv mobilitet i hele Danmark har i dag præsenteret sin første delrapportering. Nu skal vi have gang i debatten om mere og bedre kollektiv transport i hele Danmark, mener Dansk PersonTransport.


Det har været længe undervejs, men i dag på Lemvig Station præsenterede formanden for regeringens ekspertudvalg for mobilitet i hele Danmark, Helga Theil Thomsen, og transportminister Thomas Danielsen ekspertudvalgets første delrapportering.

Ekspertudvalget lægger vægt på, at den kollektive transport har været inde i en negativ udvikling, og at der ifølge ekspertudvalget ikke er tegn på, at den udvikling vender frem mod 2035. Udvalget præsenterede også et idékatalog med nye løsninger til at sikre bedre mobilitet i Danmark. Her nævnes blandt andet mere brug af samkørsel, frivilligbusser og såkaldte knudepunkter som mulige løsninger.

Dansk PersonTransport er glade for, at ekspertudvalget nu har offentliggjort sin afrapportering og håber, at det kan blive startskuddet til en reel debat om den kollektive transport i Danmark.

Michael Nielsen, administrerende direktør i Dansk PersonTransport, udtaler: “Det har længe ikke været muligt at få gang i debatten om fremtidens kollektive transport i Danmark, fordi der er blevet henvist til ekspertudvalgets arbejde. Nu har ekspertudvalget lagt sine kort på bordet, og så kan vi forhåbentlig få gang i debatten.”

Dansk PersonTransport understreger, at det er nødvendigt at investere i den eksisterende kollektive transport for at sikre, at den kan fungere som en pålidelig og tilgængelig løsning for alle borgere.

“Vi er nødt til at få skabt et reelt og godt alternativ til personbiler i form af bedre kollektiv transport. Ekspertudvalget har jo hele tiden været bundet af, at de ikke måtte komme med forslag, der koster penge. Det har jo så resulteret i nogle forskellige forslag, som ikke rigtig tager fat om nældens rod,” fortsætter Michael Nielsen.

Dansk PersonTransport opfordrer til, at alle relevante aktører inden for kollektiv transport nu samles for at drøfte fremtidens kollektive transport.

For Dansk PersonTransport er nøgleordet samtænkning. Det handler om at samle alle dem, der leverer kollektiv transport, og få dem til at spille bedre sammen.

“Vi mener, at det handler om at forbedre den eksisterende kollektive transport og skabe mere bæredygtige og effektive løsninger. Vi skal effektivisere og udnytte kapaciteten i det eksisterende system bedre og få tog, bus, flexbiler og taxier til at spille bedre sammen, ligesom vi skal fremme cyklismen, og sørge for, at cyklerne også spiller ind, så vi kan skabe et sammenhængende mobilitetssystem,” siger Michael Nielsen.

Det vil ifølge Dansk PersonTransport være langt bedre at bruge det eksisterende system frem for at satse på fx privat betalt kørsel og samkørsel, som ikke løser de fundamentale problemer i den kollektive transport, men derimod sandsynligvis blot vil skabe mere biltrafik og mindre af den eksisterende kollektive transport.

Det vil ramme særligt de ældre, som dermed ikke har et traditionelt kollektivt transporttilbud, og de unge, som er hyppige brugere af den kollektive transport i dag, vil i fremtiden aldrig blive brugere af den kollektive transport, fordi de får et incitament til at blive bilejere i stedet.

Erfaringer fra udlandet viser, at samkørsel ikke er en universalløsning, der kan erstatte behovet for en velfungerende professionel kollektiv transport.

“Samkørsel kan ikke erstatte en solid og pålidelig kollektiv transport. Erfaringer fra Frankrig viser, at samkørsel kun fungerer godt i områder med høj befolkningstæthed, mens det ingen effekt har i landdistrikterne”, forklarer Michael Nielsen.

Og fortsætter:

“Vi skal fokusere på at forbedre og investere i den kollektive transport frem for at satse på løsninger, der ikke adresserer de grundlæggende udfordringer.”

Afslutningsvis opfordrer Dansk PersonTransport regeringen til at prioritere investeringer i og effektiviseringer af den eksisterende kollektive transport for at skabe et Danmark i balance.

“Vi skal stoppe med at tro, at vi kan spare os til bedre kollektiv transport. Vores ældre, unge og beboere i landdistrikterne fortjener en løsning, der passer til deres behov. Det kræver investeringer, men vi har ikke råd til at lade være. Vi skal sikre mobiliteten for alle borgere, uanset hvor de bor, og det kræver en stærk og velfungerende kollektiv transport,” afslutter Michael Nielsen.