25.05.2023

Regeringens ekspertudvalg får ingen penge til at løse gordisk knude

Det bliver Helga Theil Thomsen, der skal stå i spidsen for regeringens ekspertudvalg for kollektiv mobilitet, der skal komme med forslag til, hvordan den kollektive transport og fremtidens mobilitet kan se ud. Dansk PersonTransport vil være en konstruktiv medspiller for udvalget, men ser også flere potentielle faldgruber for udvalgets arbejde.


Transportminister Thomas Danielsen har i dag udpeget medlemmerne af det ekspertudvalg, der skal komme med forslag til, hvordan den kollektive transport og fremtidens mobilitet kan se ud. Transportministeren har udpeget trafik- og plandirektør, Helga Theil Thomsen fra Vejdirektoratet som formand for udvalget, og har derudover udpeget otte medlemmer med forskellige baggrund til at sidde i udvalget, der skal afrapportere deres samlede anbefalinger til transportminister, Thomas Danielsen, ved udgangen af 2024.

Dansk Persontransport ser frem til samarbejdet med udvalget, men ærgrer sig over, at der i udvalget ikke er udpeget mindst en operatør, som i dag står for at levere kollektiv transport helt ud til borgerne, ligesom man ærgrer sig over, at der ikke er fundet en løsning på den akutte krise der følger af inflationen og de stigende omkostninger i den kollektive trafik.

”Vi synes, at det er en god idé, at regeringen har nedsat sit ekspertudvalg, som skal kigge på, hvordan man kan forbedre den kollektive mobilitet i hele Danmark. Det er et kæmpe paradoks, at mens danskernes mobilitet stiger i disse år, så falder udbuddet af den kollektive transport og flere kommuner vælger at spare på og nedlægge busruter. Vi havde selvfølgelig gerne set, at regeringen havde taget nogle repræsentanter med fra de virksomheder, som i dag leverer den kollektive trafik helt ud til borgerne, men overordnet set er vi glade for, at udvalget nu kan komme i gang med sit arbejde”, udtaler Michael Nielsen, adm. direktør i Dansk PersonTransport, og fortsætter:

”Vi ser helt klart os selv og vores medlemmer som helt afgørende bidragsydere til danskernes mobilitet. Det gælder både som leverandører til den kollektive bustrafik, til flextrafikken og ikke mindst i taxibefordringen. Indenfor alle tre områder vil vi gerne bidrage med løsninger og forbedringer, der kan styrke danskernes mobilitet både i byen og på landet”.

Regeringens ekspertudvalg står foran en svær opgave, hvor man blandt andet skal kortlægge danskernes mobilitetsbehov, kigge på trafikselskabernes organisering, økonomi og den nuværende takststruktur.

Dansk PersonTransport ser en række faldgruber for ekspertudvalgets arbejde.

”For det første så står vi i en akut krise i den kollektive trafik, hvor der har været et stort fald i antallet af passagerer grundet corona, og stigende omkostninger hvor mange som resultat deraf oplever en dårlig service på grund af besparelser og rutelukninger. Ekspertudvalget er ikke en løsning på kort sigt, og der en risiko for, at mens ekspertudvalget sidder og diskuterer fremtiden det næste halvandet år, så smuldrer den lokale og regionale kollektive trafik, fordi kommuner og regioner mangler finansiering af de ekstraordinære omkostningsstigninger sektoren har oplevet det seneste år, siger Michael Nielsen.

I forbindelse med præsentationen af udvalget, understregede både transportminister, Thomas Danielsen og formand Helga Theil Thomsen, at udvalget ikke får nogen penge at arbejde med, men at deres forslag skal holdes inden for den nuværende økonomiske ramme.

”Det bliver helt afgørende, at ekspertudvalget sætter sig som mål at etablere en styrket kollektiv mobilitet for danskerne. Hvis arbejdet og forslagene får karakter af spareøvelser og lappeløsninger, så er der jo en risiko for, at danskerne vil få en endnu dårligere adgang til mobilitet, og at det stærke kollektive trafiknet som i dag er grundlaget for danskernes mobilitet bliver gjort tyndere og tyndere. Det vil ramme mange danskere hårdt, både i by og på land”, vurderer Michael Nielsen.

 

Medlemmerne af regeringens ekspertudvalg er:

  • Helga Theil Thomsen (formand), trafik- og plandirektør (indtil 31. maj 2023), Vejdirektoratet
  • Alexander Høst Frederiksen, Vice President of Commercial Development og medstifter, Donkey Republic
  • Carsten Hyldborg Jensen, konsulent, pensioneret direktør i FynBus (2008-2022)
  • Ditte Bendix Lanng, lektor ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet
  • Eskil Thuesen, ressourcedirektør, Movia
  • Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker og stifter, Future Navigator
  • Maria Wass-Danielsen, partner og seniorrådgiver, Urban Creators
  • Mogens Fosgerau, professor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet
  • Nicolai Bernt Sørensen, underdirektør, flextrafik og ny mobilitet, Nordjyllands Trafikselskab