24.06.2022

Regeringen har sendt lov om nulemissionszoner i høring

I det forslag til lov om nulemissionszoner som Miljøministeriet netop har sendt i høring, har Regeringen desværre valgt at taxier- og turistbusser skal omfattes af nulemissionskravet. Ifølge lovforslaget får landets kommuner fra tidligst den 1. juli 2024 mulighed for at oprette nulemissionszoner i afgrænsede byområder.


Regeringen foreslår, at kommunerne skal kunne vælge mellem to typer af nulemissionszoner. Med den ene zonetype bliver persontrafikken omfattet, herunder personbiler, minibusser, varebiler der anvendes privat, motorcykler, knallerter og taxier, og med den anden zonetype bliver al trafik omfattet, herunder varebiler, lastbiler, traktorer og busser.

Lastbiler over 12 ton er ikke omfattet af nulemissionszonerne, og Regeringen medgiver, at turistbusser står i præcis samme situation som lastbilerne idet der ikke eksisterer et bredt udbud af nulemissionskøretøjer og tilhørende lade-infrastruktur til tunge køretøjer. Regeringen vurderer dog at turistbuserhvervet vil have lettere ved at omstille sig end den tunge erhvervstransport. Regeringen bygger primært sin vurdering på at nulemissionszoner kun vil kunne etableres i afgrænsede byområder, og at der derfor som udgangspunkt ikke være langt fra udkanten af en zone og til midten af zonen. Brugere af turistbusser som f.eks. turister, børnehavebørn eller skolebørn, vil efter Regeringens opfattelse i mange situationer kunne gå det sidste stykke ud af eller ind i en nulemissionszone og hen til en bus. Regeringen oplyser, at der i afgrænsningen af en nulemissionszone vil skulle tages hensyn til adgang til kollektiv transport i umiddelbar nærhed af og inden for zonen. I andre tilfælde vurderer Regeringen, at f.eks. turister vil kunne anvende mindre elektriske busser eller cykelvogne inde i en nulemissionszone.

Dansk PersonTransport har i hele forløbet med forberedelsen af nulemissionszonerne søgt at skabe forståelse for de udfordringer som turistbusserne vil stå overfor den dag zonerne bliver indført, og vil fortsætte denne indsats. F.eks. bør det være en forudsætning for at indføre en nulemissionszone, at kommunen sørger for at den nødvendige lade eller tankinfrastruktur til tunge køretøjer er til stede før en nulemissionszone kan træde i kraft, og at der er tilgængelige parkeringspladser for konventionelle turistbusser i tæt tilknytning til zonerne.

Læs mere om Regeringens lovforslag her.