grøn omstilling

|21.12.2020

Regeringen: Flere ladestandere på vej

Et politisk flertal er blevet enige om at støtte en udbygning af ladeinfrastrukturen til elbiler med 56,8 millioner kroner.


Transportminister Benny Engelbrecht og et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservativt Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er blevet enige om at støtte med 56,8 millioner kroner til medfinansiering til at styrke ladeinfrastrukturen til elbiler. Det er midler fra en aftale transportministeren og aftalepartierne indgik i april 2020, der oprindeligt lød på 49,4 millioner kroner til ladestandere og 23,8 millioner kroner til grøn omstilling af erhvervstransport, der ikke modtog nok ansøgninger. Derfor blev det besluttet at overføre 7,4 millioner kroner fra puljen til grøn erhvervstransport til puljen til ladestandere. Støtten til hvert projekt må maksimalt udgøre 25 procent af projektets totalomkostninger.

Det er Vejdirektoratet, der har håndteret ansøgningsprocessen og vurderet de indkomne ansøgninger efter en række kriterier, blandt andet:

  • Antallet af ladepunkter og ladeeffekt
  • Ladestandernes geografiske placering
  • Antallet af elbiler, der forventes at benytte standerne
  • Projekternes CO2-påvirkning.

Vejdirektoratet har modtaget 81 ansøgninger af varierende størrelse, og  i løbet af 2021 og 2022 vil trafikanterne kunne se de konkrete resultater ude på vejnettet i form af nye ladestandere.

Her etableres ladestanderne: https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2020-12/Oversigt%20over%20projekter%20opn%C3%A5et%20tilskud%20pulje%20ladeinfrastruktur.pdf

Læs mere her: https://www.vejdirektoratet.dk/nyhed/mange-flere-muligheder-lade-elbiler-op-i-hele-landet