kollektiv trafik

|20.04.2020

RA’s Støttefonds Forskningspris – kollektiv bustrafik

RA’s Støttefonds Forskningspris hædrer akademisk arbejde og forskningsarbejde indenfor kollektiv bustrafik, herunder f.eks. teknik, planlægning, organisation, økonomi, arbejdsforhold eller sikkerhed. Prisen uddeles for 3. gang i forbindelse med Kollektiv Trafik Forum og TØF's Kollektiv Trafik Konference i oktober 2020.


Hermed indkaldes ansøgninger fra danske trafik- og transportforskere og studerende som mener at kunne komme i betragtning ved uddelingen af prisen i 2021.  

Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning og et CV.

Derudover skal der medsendes:

 • En videnskabelig artikel inkl. et dansk resume på 1-2 sider, eller
 • et resumé af et større arbejde – fx en Ph.D.-afhandling, eller
 • et færdiggjort speciale eller hovedopgave inkl. et dansk resume.

Det forudsættes at den indsendte artikel har ansøgeren som førsteforfatter, og i tilfælde af medforfattere, at der er en vedlagt medforfattererklæring, der forklarer de enkelte forfatteres bidrag.  Flere forfattere kan dog også søge prisen i fællesskab.

Ansøgningen skal også indeholde oplysninger om ansøgerens fulde navn, adresse og fødselsdato og være RA’s Støttefonds sekretariat i hænde på nedenstående adresse (lre@danskpersontransport.dk) senest fredag den 20. august 2021

Med prisen følger et legat på 20.000 kr.

En bedømmelseskomité vurderer de indkomne ansøgninger i forhold til primært:

 1. Akademisk kvalitet og originalitet.
 2. Relevans for den kollektive bustrafik.

Komitéen kan indhente sagkyndige vurderinger udefra af de indkomne arbejder, men komitéen alene har det fulde ansvar for prisuddelingen.

Komiteen er udpeget af RA’s Støttefonds bestyrelse og består af:

 • Professor Otto Anker Nielsen, Transport DTU
 • Lektor Harry Lahrmann,  Aalborg Universitet
 • Søren Holk Hansen, RA’s Støttefond
 • Morten Brønnum Andersen, Trafikselskaberne i Danmark

Om RA’s Støttefond

Rutebilvognmændenes Arbejdsgiverforenings Støttefond (RA’s Støttefond) blev stiftet i 1998 af midler, der opsparet af rutebilvognmænd og har blandt andet til formål, at ”.. yde støtte herunder rejselegater til forsknings- og uddannelsesprojekter af betydning for udviklingen af den kollektive trafik.”

Støttefondens bestyrelse består af:

 • Søren Holk Hansen
 • Lars Bender
 • Mie Kruse
 • Jens Svidt
 • Jess Abildskou

Støttefondens sekretariat varetages af:

Danske Busvognmænd
Att. Sektorchef Lasse Repsholt
Nørre Farimagsgade 11, 3
1364 København K
lre@danskpersontransport.dk
+45 2047 8003