07.12.2023

Puljemidler til grønne busser og grøn flextrafik

Partierne bag infrastrukturplanen 2035 har uddelt årets midler fra den særlige støtte pulje til grøn omstilling af busser og flextrafik. For første gang uddeles der midler til grøn omstilling af flextrafikken.


Otte projekter er tildelt midler fra den årlige uddeling af puljen til grønne busser og grøn flextrafik. Midlerne stammer fra Infrastrukturplan 2035 hvor der i alt er afsat 250 millioner kroner til puljen. Der fordeles årligt 50 millioner kroner til og med 2026 til projekter, hvor ansøgerne medfinansierer minimum 50 procent af omkostninger. I år er hele puljen udmøntet og tildeles altså 8 projekter.

Af de otte projekter er to af projekterne rettet mod flextrafikken og det glæder Dansk PersonTransport. ”Der er virkelig brug for, at der gøres en indsats for at få skubbet den grønne omstilling af flextrafikken i gang. Derfor er det glædeligt, at en del af puljemidlerne går til ladeinfrastruktur dedikeret flextrafikken, samt forsøg med store elbiler, som der virkelig er brug for at få testet af” siger Trine Wollenberg, vicedirektør i DPT.

De to projekter for flextrafikken er:

  • Trafikselskabet Movia – Forsøg med store elbiler i Movias flextrafik og lynladere forbeholdt flextrafikken ved Region Sjællands sygehuse
  • Sydtrafik – Udbud og opsætning af lynladere ved centrale sygehusenheder i Region Syddanmark dedikeret til flextrafik

De øvrige 6 projekter er:

  • Region Midtjylland – Elbusser i Lemvig
  • Trafikselskabet Movia – Omstilling af buslinjer i Holbæk og omegn til nulemission
  • Region Hovedstaden – Omstilling af liggende patientbefordring til nulemission
  • Region Hovedstaden – Omstilling af buslinjerne 250S og 94N til nulemission
  • Region Hovedstaden – Omstilling af buslinje 200S til nulemission
  • Bornholms Regionskommune – Bornholms Trafikselskab på vej mod en grøn fremtid

Læs mere om uddelingen her