Turistkørsel

|06.11.2018

Problemet bare vokser og vokser

Årvågne chauffører og vognmænd har igen i år taget billeder af udenlandske busser, der kører cabotagekørsel til priser langt under de danske. Det er dybt kritisabelt, at politikerne endnu ikke har løst problemet. Derfor har Danske Busvognmænd udarbejdet et løsningsforslag til transportordførerne i Folketinget.


910. Således lyder det antal udenlandske busser, som chauffører og vognmænd hen over sommeren systematisk har noteret og indsendt til Danske Busvognmænd via Facebook. Undersøgelsen har stået på fra april til og med september 2018.

”Mindst 390 af disse udenlandske busser vurderes at udføre systematisk cabotagekørsel. Det er langt flere busser, end der findes i København og omegn tilsammen, og det sætter selvsagt turistbusbranchen under et enormt pres med bevis for social dumping og tabte danske arbejdspladser til følge,” konstaterer Michael Nielsen, adm. direktør i Danske Busvognmænd.

Ifølge Danske Busvognmænds undersøgelse vurderes ikke færre end 218 af de udenlandske busser at være her længere end 12 dage, hvilket sandsynligvis betyder, at de udenlandske chauffører kommer i karambolage med køre- og hviletidsreglerne. Og Michael Nielsen understreger, at der med de noterede busser er tale om et absolut minimumstal:

”Det imponerende arbejde udført af årvågne chauffører og vognmænd giver os en umiddelbar minimumsindikation af problemets omfang – og alle de meldinger, vi får, tyder på, at problemet kun bliver større. Vi har næppe fået taget et billede af hver eneste udenlandske bus, der har kørt mere eller mindre permanent national kørsel i København hen over sommeren. Så det reelle antal er givetvis langt større,” lyder det fra Michael Nielsen.

Alt er sat i system
Den omfattende kørsel er uden tvivl sat i system, så de udenlandske busvognmænd hele tiden bevæger sig på kanten af køre- og hviletidsreglerne og de meget lempelige danske cabotageregler for buskørsel – uden at overtræde dem.

“Samtidig viste den eneste storkontrol, der blev foretaget af politiet, Arbejdstilsynet og Skat efter pres fra Danske Busvognmænd, at de udenlandske operatører snyder med momsbetaling samt indberetning af de udstationerede chauffører til RUT-registeret. I København findes der ligefrem dansk registrerede rejsebureauer, der formidler den konkurrenceforvridende og momsunddragende buskørsel til udenlandske turister,” forklarer Michael Nielsen om de dybt kritisable forhold.

”Det er løbet helt løbsk med de udenlandske busser i København. Vi kan ikke vente på EU, og Danske Busvognmænd har derfor fremlagt vores eget forslag for de danske folketingspolitikere om, at de udenlandske chauffører skal lønnes ifølge de mest repræsentative, danske overenskomster på området, så de bliver betalt, hvad der som minimum svarer til en dansk mindsteløn. Lignende regler er allerede implementeret i Tyskland, Østrig og Frankrig,” beretter Michael Nielsen. Lovforslaget er sendt rundt til samtlige transportordførere i Folketinget.

Læs hele nyheden i Busmagasinet.

Lovforslaget – kort

  • Cabotagekørsel defineres som national personbefordring med bus for fremmed regning, som en transportvirksomhed udfører i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat.
  • Udenlandske busvognmandsvirksomheder, der udfører cabotagekørsel i Danmark, skal sikre at de ansattes løn, herunder særlige ydelser, samt arbejdstid
    og andre arbejdsvilkår ikke er mindre gunstige end dem, der gør sig gældende i Danmark.
  • For at sikre overholdelsen af ovenstående, skal udenlandske busvirksomheder, der udfører cabotagekørsel i Danmark, pålægges dokumentationskrav for følgende: A1 attest, ansættelseskontrakt, lønsedler for de seneste 3 måneder samt dokumentation for momsregistrering og registrering i RUT-registeret.

Læs hele forslaget her.