Coronavirus

|28.05.2020

Pressemeddelelse: Turistbusser og taxier skal med i de fremtidige støtteordninger

Dansk PersonTransport har i dag udsendt følgende pressemeddelelse vedrørende udfasningen af hjælpepakkerne


Pressemeddelelse udsendt 28/5 2020 af Dansk PersonTransport:

Rapporten fra ekspertgruppen vedr. udfasningen af hjælpepakkerne har flere gode takter, men den overser umiddelbart at dele af persontransporten vil være hårdt ramt længe og har bydende brug for fortsat hjælp.

Turistbusbranchen er i særdeleshed ramt af grænselukningen, forsamlingsforbuddet, og manglen på udenlandske turister. Praktisk talt alle indtægtskilder for turistbusser er forsvundet og årets højsæson, hvor 80 % af omsætningen for mange operatører skal hentes er i store træk tabt. Det er derfor meget vigtigt, at turistbusbranchen er inkluderet i listen over de direkte berørte og/eller sæsonbetonede brancher, der vil have adgang til genopretningshjælp efter 8. juli og også efter august.
Taxibranchen er også meget hårdt ramt grundet manglende turisme og aflyste arrangementer, events samt ingen kørsel i nattelivet, hvilket har medført en nedgang på over 60 %.

Det er et udtalt behov for fortsat hjælp til genopretning, hvis massekonkurser og tab af arbejdspladser skal undgås.

”Der er nogle gode takter i eksperternes rapport, men jeg kan ikke understrege nok, at det er bydende nødvendigt, at turistbuserhvervet og taxisektoren er med i gruppen, der sikres en eller anden form for genopretningshjælp også efter juli og august”, siger Michael Nielsen, adm. direktør i Dansk PersonTransport.

Læs pressemeddelelsen her: Pressemeddelelse DPT Udfasning 280520