Offentlig kørsel

|02.02.2018

Praktiskplads-AUB: Hvad betyder de nye regler om elever for din virksomhed?

Den 1. januar 2018 trådte Praktikplads-AUB i kraft. Det betyder, at man nu skal være opmærksom på reglerne omkring antal elever og årlige bidrag afhængigt heraf.


Fra 1. januar 2018 gælder Praktikplads-AUB for alle arbejdsgivere, der har mere end én fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder – bemærk i øvrigt, at i den sammenhæng tæller to deltidsansatte for én fuldtidsansat. Ordningen betyder, at der bliver lavet et mål for, hvor mange elever hver virksomhed skal ansætte. Hvis man har for få elever skal man betale et bidrag til Praktikplads-AUB, omvendt har man mulighed for at få en årlig bonus, hvis man har flere elever ansat.

På denne side kan du både beregne ud fra branchegennemsnit og ud fra de faktiske oplysninger om din egen virksomhed. Du kan se listen over de forskellige erhvervsuddannelser her.

Hvor meget skal jeg betale i bidrag?
Danske Busvognmænd har ud fra beregningsmetode 2 (den virksomhedsspecifikke) beregnet på to fiktive busvirksomheder:

Virksomhed 1: 10 chauffører og 1 kontorassistent. 2 af chaufførerne er uddannet mekanikere og kontorassistenten har en kontoruddannelse. Det giver et mål for elevpoint på 0,07, hvilket giver et årligt bidrag til Praktikplads-AUB på 1.890 kr. (forudsat at du ikke ansætter elever).

Virksomhed 2: 100 chauffører og 3 kontorassistenter. 10 af chaufførerne er uddannet mekanikere, 2 har en faglig busuddannelse og 1 er elektriker, 2 af kontorassistenterne har en kontoruddannelse. Det giver et mål for elevpoint på 0,34, hvilket giver et årligt bidrag til Praktikplads-AUB på 9.180 kr. (forudsat at du ikke ansætter elever).

Lige så snart du har et elevpoint på over 0,00, skal du betale et bidrag til Praktikplads-AUB. Bidraget stiger jo højere målpoint du har – eksempelvis er bidraget på 27.000 kr. for et målpoint på 1,0. Omvendt kan du få op til 25.000 kr. i bonus (fratrukket dit elevpoint) for hver elev du ansætter. Til april vil du modtage en forskudsopgørelse fra Praktikplads-AUB med målet for, hvor mange elever du skal ansætte. Med i beregningen er også de elever du eventuelt allerede har, og dermed hvor langt du er fra målet. Du har indtil 31. december 2018 til at opfylde målet. Medio 2019 vil du modtage en opgørelse med en samlet opgørelse/afregning for dit bidrag og eventuelle bonusser for 2018.

Jeg har søgt elever – men ingen søgte?
Du kan bruge hjemmesiden praktikpladsen.dk til at finde elever og dokumentere din søgning efter elever. Hvis du ikke kan leve op til de nye krav om måltal for antal elever, fordi der ikke er nogen som har søgt dit opslag, er det muligt at få en nedsættelse af betalingen til Praktikplads-AUB. Det kræver dog, at du har haft et stillingsopslag på praktikpladsen.dk i mindst 90 dage og ikke har fået nogen reaktion på opslaget.