Offentlig kørsel

|08.05.2018

Præcisering: En limousine kan ikke køre offentlig kørsel

En limousine kan jf. den nye taxilov hverken udføre taxikørsel eller offentlig kørsel.


I Busmagasinet 03/2018 fremgår på side 29 en artikel om limousinekørsel jf. den nye taxilov. Her står der, at vognmænd, som anskaffer en EP-tilladelse og indregistrerer den med en limousine (dvs. en bil vis almindelige handelsværdi før skatter og afgifter overstiger 500.000 kr.), kan ”betjene såvel offentlige som private kunder i sådanne køretøjer uden at knytte køretøjet til et kørselskontor – og uden at kørslen defineres som taxikørsel.”

Det fremgår endvidere på side 28, at en bil, der anvendes til limousinekørsel, ikke kan anvendes til taxikørsel. Busmagasinet finder det vigtigt at understrege, at denne begrænsning for limousiner også angår offentlig kørsel. Det skyldes, at et køretøj, der udfører limousinekørsel, ikke må være forsynet med de påskrifter (herunder EP-tilladelsesnummer), som det kræves for taxier og personbiler, der udfører offentlig kørsel.

Vognmænd må gerne betjene offentlige kunder med limousinekørsel (f.eks. kommunaldirektører, embedsmænd, ministre mm.). Der må blot ikke være tale om offentlig kørsel forstået som den kørsel, en offentlig myndighed udfører i medfør af lov (skolebuskørsel, handicapkørsel, flextrafik mm.).