miljøzone

|15.01.2021

Politisk støtte til DPT’s ønsker

Dansk PersonTransport er løbende dialog med de politiske ordførere om vores ønsker om udskydelse af miljøkravene og nedsættelse af aldersgrænsen for chauffører. Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen har allerede nu vist sin opbakning.


Dansk PersonTransport har været i dialog med flere ordførere angående vores ønsker om en udskydelse af miljøkravene til turistbusser og en sænkelse af aldersgrænsen for erhvervsmæssige buschauffører. Vores ønske er generelt blevet positivt modtaget, og f.eks. transportordføreren for Venstre Kristian Pihl Lorentzen støtter begge forslag.

Udskydelse af miljøkrav
De strammede miljøkrav betyder, at de nuværende Euronorm 5-busser skal udstyres med et partikelfilter, der koster i omegnen af 140.000 kr. pr. bus, for at de må køre i storbyernes miljøzoner. Alternativt skal vognmænd investere i nye Euronorm 6-busser, inden deres nuværende busser er afskrevet. Kristian Pihl Lorentzen har understreget overfor miljøministeren, at dette er en stor økonomisk merbelastning i en nedgangstid pga. coronaen og foreslår i tråd med Dansk PersonTransports ønsker om at udskyde overgangen til de strammere miljøkrav til danske busser med et år, så det i stedet for 1/1 2022 skulle blive 1/1 2023.

”Vi er utroligt glade for, at der er lydhørhed blandt flere transportordførere for vores medlemmers meget stramme situation i forbindelse med coronaen og de kommende miljøkrav. Forhåbentligt vil det medvirke til, at miljøministeren udskyder overgangen og ikke bare som nu refererer til nogle dispensationsmuligheder, som er umulige for turistbusvognmændene at få adgang til,” siger adm. dir. for Dansk PersonTransport Michael Nielsen.

Sænket aldersgrænse
Kristian Pihl Lorentzen er også enig med Dansk PersonTransport i bekymringen om især turistbusbranchens muligheder for at rekruttere det tilstrækkeligt antal unge chauffører, der er nødvendigt som erstatning for de store årgange af chauffører, der går på pension i de kommende år. Coronakrisen har forstærket dette problem, idet mange chauffører har været nødsaget til at skifte branche nu, hvor f.eks. turistbusbranchen har stået stille. Aldersgrænsen på 21 år (og 23 år for international turistbuskørsel) gør, at mange i dén alder allerede har valgt en anden løbebane og derfor ikke tilvælger turistbuserhvervet. Dansk PersonTransport ønsker, at man sænker aldersgrænsen for erhvervsmæssige buschauffører i den igangværende EU revidering af Kørekortsdirektivet, hvilket også Venstre støtter.